Promillet ja alkoholimitat

Viimeisissä blogeissa olen käsitellyt nautitun alkoholin mittaamista kolmella eri mitalla: vakioannos, gramma ja millilitra. Yksilöllisiä annostaulukoita on myös kolme versiota: vakioannoksille, grammoille ja millilitroille.

Tarkastellaan, miten promillelukemat ilmaisevat elimistössä olevan alkoholin/etanolin määrän. Promillet ovat tuttuja lehtien rattijuopumusuutista. Muunnetaan puhallettu promillelukema henkilön elimistössä oleviksi yksilöllisiksi etanolimääriksi. Ne riippuvat puhaltajan painosta ja sukupuolesta. Nämä yksilölliset etanolimäärät löytyvät annostaulukoista ja ne voidaan myös laskea promillekaavan avulla, jos tunnetaan puhaltajan paino ja sukupuoli.

Promillekaava on: kpc = A ja siinä etanolimäärä (A) on grammoina. Vakioannoksille sovitettu kaava on: kpc = 12a, jossa (a) on vakioannosten lukumäärä, siis A = 12a. Millilitroille sovitettu kaava on: kpc = 0,8*ml, jossa (ml) on millilitramäärä ja A = 0,8*millilitrat.

Otetaan esimerkiksi promillelukema 1,33. Se löytyy kaikista taulukoista 10 tunnin riviltä miehen promillesarakkeesta. Jos tämän lukeman puhaltaneen miehen paino on 80 kg, niin taulukoiden mukaan hänellä on puhallushetkellä elimistössään etanolia 80 grammaa = 100 millilitraa = 6,7 vakioannosta.

Näiden 80 gramman palaminen kestää laskuopin mukaan 10 tuntia (T = 10*80/80).  Vastaavasti 100 ml palaa 10 tunnissa (T = 8*100/80). Etanolimäärän 6,7 vakioannosta tarkka mitta on 20/3 jolloin tulos saadaan laskelmasta: T = (120*20/3)/80 = 10 tuntia.

Jos 1,33 promillea puhaltanut olisi nainen 80 kg, niin etanolimäärät olisivat 70,2 g = 87,8 ml = 5,85 vakioannosta. Saman painoisella naisella on elimistössään etanolia vähemmän kun miehellä. Näiden määrien palaminen kestää noin 8,8 tuntia (10*70,2/80 = 8,775: 8*87,8/80 = 8,78: 120*5,85/80 = 8,76). Sama promillelukema palaa naisella lyhemmässä ajassa kuin miehellä, koska naisella on elimistössään vähemmän etanolia.

Jos lukeman 1,33 promillea puhaltaja olisi 60 kg painoinen nainen, niin hänellä olisi elimistössään etanolia 53 grammaa = 66 ml = 4,4 vakioannosta. (grammat: 0,66*60*1,33 = 52,228, millilitrat: 0,66*60*1,33/0,8 = 65,835, vakioannokset: 0,66*60*1,33/12 = 4,352) Näiden etanolimäärien palamisaika olisi 8,8 tuntia. Grammalaskelmassa T = 10*53/60 = 8,8 tuntia, millilitralaskelmassa = 8*66/60 = 8,8 tuntia ja vakioannoksilla T = 120*4,4/60 = 8,8 tuntia.

Palamisaika 1,33 promillesta on 80 ja 60 kg painavilla naisilla sama 8,8 tuntia.

Jos nainen puhaltaisi 1,52 promillea, niin 80 kg painoisella naisellakin olisi samat etanolimäärät kuin miehellä 1,33 promillessa. Tällöin naisen isommilla promilleilla (1,52) hänen elimistössään on sama etanolimäärä kuin miehellä pienemmillä promilleilla (1,33). 60 kg naisella määrä olisi 60 g = 75 ml = 5 vakioannosta. Näiden etanolimäärien palamisajat ovat 10 tuntia (grammat: 10*60/60 = 10, millilitrat: 8*75/60 = 10 ja vakioannokset: 120*5/60 = 10). Nämä lukemat löytyvät taulukoiden 10 tunnin riviltä.