Pullo vai puolitoista viiniä

Esitän erääseen muistikuvaan perustuvan laskelman. Muistelen lukeneeni, että entisinä aikoina työmiehen palkkaan kuului Ranskan maalla puolitoista pulloa viiniä päivässä. Sitten huomattiin, että se heikensi työkykyä, ja viini vähennettiin yhteen pulloon päivässä.
Puolitoista pulloa viiniä on 9 vakioannosta ja yksi pullo 6 annosta. Vuodessa niistä kertyy etanolia eli sata prosenttista alkoholia 49 ja 33 litraa.
Suomen tilastollisesta vuosikirjasta 1976 on luettavissa, että vuonna 1970 kuolleisuus maksakovettumaan oli Ranskassa 33,4 sataatuhatta asukasta kohti ja Suomessa vastaava luku oli 4,4 vuonna 1972. Ranskassa kuolleisuus oli siten 7,6 kertainen Suomeen verrattuna.
Tuohon aikaan alkoholin tilastoitu kulutus sata prosenttisena alkoholina oli Ranskassa noin 16 litraa/asukas ja Suomessa noin 5 litraa.
Nykyään puhutaan, että Suomessa kuolleisuus kroonisiin maksasairauksiin on Euroopan huipputasoa. Vuonna 2007 luku on ollut Suomessa 24 tapausta ja Ranskassa 13 tapausta sataa tuhatta asukasta kohti.
Noin 50 vuotta sitten alkoholin kulutus on ollut Ranskassa noin 20 litraa asukasta kohti, ja Suomessa se oli 3,1 litraa. Siis kulutus ja maksakovettumakuolleisuus olivat Ranskassa noin seitsemänkertaiset Suomeen verrattuna.
Nykyään kulutuserot ovat tasoittuneet. Tilastoitu kulutus 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti oli vuonna 2008 Ranskassa 11,9 litraa ja Suomessa 10,3 litraa. Vuoden 2013 lukemat olivat vastaavasti Ranska 11,4 litraa ja Suomi 9,1 litraa.
Kokonaiskulutus 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti oli Suomessa 12,5 litraa vuonna 2008 ja 11,2 litraa vuonna 2014.
Lääketieteellisen tutkimustiedon mukaan maksasairausriski nousee miehillä, jos nauttii etanolia 60 grammaa päivässä (5 vakioannosta) ja naisilla määrä on 40 grammaa (3,3 vakioannosta). Vuosikulutuksena nämä määrät ovat miehillä 27 litraa ja naisilla 18 litraa. Palamisaikana 5 annosta 80-kiloisella miehellä on 7,5 tuntia. Vastaavasti 3,3 annosta 60-kiloisella naisella aika on 6,6 tuntia.
Todetaan, että Ranskassa kuolleisuus maksasairauksiin on vähentynyt lähes kolmasosaan, kun alkoholin kulutus on puolittunut. Suomessa kuolleisuus maksasairauksiin on noussut noin viisinkertaiseksi, kun alkoholin kulutus on lisääntynyt noin kolminkertaiseksi. Ranskan kulutustaso 50 vuotta sitten oli 20 litraa eli noin 7-kertainen Suomen kulutukseen 3,1 litraan verrattuna. Vastaavasti noihin aikoihin maksakovettumaan kuolleisuus on ollut Ranskassa noin 7-kertainen.