Rattijuopumus ja maistelleet

Maistelleet ovat mielenkiintoinen ryhmä rattijuopumusratsioissa. Heillä alkometripuhalluksen tulos on alle rattijuopumuksen rangaistavuuden rajan 0,5 promillea. Maistelleilla promillet ovat 0,2 – 0,49. Matala promillelukema osoittaa, että he nauttineet alkoholia, mutta sitä on veressä jäljellä vain vähän.

Alkoholia nauttineiden eli maistelleiden ryhmä on mielenkiintoinen siksi, että heillä on ollut tuuria tai tietoa lähteä ajamaan vasta alle 0,5 promillen tasolla. Maistelleita on enemmän kuin varsinaisia rattijuoppoja. Liikenneturvan tilastokatsauksessa oli liikennevirrassa vuonna 2018 alkoholia nauttineita eli maistelleita 0,78 % ja rattijuoppoja 0,13 %. Maistelleiden määrä on siten kuusinkertainen rattijuoppoihin verrattuna.

Vuonna 2018 rattijuoppoja oli 19 130. Kun maistelleita oli kuusinkertainen määrä, niin siitä tulisi 114 780 tapausta. Onnekkaita puhaltajia on paljon ja varsinaisia rattijuoppoja kuudesosa siitä. Millä konstilla tämä alkoholia nauttinut enemmistö osaa pysytellä alle 0,5 promillen tasolla? Miten rattijuopumuspromillet puhaltaneita saataisiin siirtymään maistelleiden ryhmään?

Laskuopillisen näkemyksen mukaan kyse on etanolialkoholin palamisajan arvioinnista. Osaavatko maistelleet arvioida palamisajan paremmin kuin rattijuopot? Netissä on paljon laskureita, joilla palamisaika/selviämisaika ja promillet saadaan mitatuksi. Erikoisena piirteenä on se, että laskurit korostavat yksilöllisen vaihtelun suuruutta.

Juomisen jakolaskut on mielestäni helppo jokamiehen keino arvioida oma selviämis-/palamisaikansa. Otetaan lähtökohdaksi palamisaika (T) 12 tuntia, siis pitää olla selvä 12 tunnin kuluttua. Silloin yksilöllinen sallittu annosmäärä on paino/10 esim. 70-kiloisella 7 annosta. Jakaja (j) tulee kaavasta Tj = 120. Muille selviämisajoille jakaja (j) on 120/T.

Jos on juonut jonkin annosmäärän (a), niin selviämisaika (T) saadaan kaavasta pT = 120a. Jos 70-kiloinen on juonut 7 annosta, niin selviämisaika on 12 tuntia (120*7/70). Jos hän on juonut 10 annosta, niin selviämisaika on 17,14 tuntia.

Oma alkometri on helpoin apuväline rattijuopumuksen estämisessä. Alkometrin avulla pystyy määrittämään tarkasti oman yksilöllisen vaihtelunsakin. Se tapahtuu Tolkun kaavalla nT=10kc.