Rattijuopumus tarpeettomaksi

Mitä tuollainen otsikko muka tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että riittävillä tiedoilla ja tarjolla olevilla testikeinoilla rattijuopumus olisi ehkäistävissä. Käytännössä jokainen pystyisi varmistamaan, että on selvänä ajoon lähtiessään.

Liikennevalistuksessa on ohje ”Ennakoi tuleva tilanne”. Riittävillä tiedoilla tuleva tilanne on ennakoitavissa myös alkoholijuomista selviämisajasta puheenollen. Nautitun juomamäärän, selviämisaikojen ja promilletasojen riippuvuussuhteet pitäisi sujuvasti ymmärtää.

Perustiedot selviämisajoista näkyvät blogin aloituskuvana olevasta annostaulukosta. Selviämisaika ja etanolin palamisaika ovat samat asia ja samat tunnit silloin, kun maksan kunto on normaali. Taulukon keskipaikkeilla ovat luvut 5 ja 7 vihreällä pohjalla punaisella Boltilla. Nämä luvut ovat tutut virallisten käyttösuositusten kertakäytön suurimpina annosmäärinä. Näiden annosmäärien palamisaika on 10 tuntia ja maksimipromillet ovat miehellä 1,33 ‰ ja naisella 1,52 ‰.

Tuntirivillä 1 näkyvät palamisnopeudet vakioannoksina tunnissa eri painoluokissa. Annoksina mitattuna nopeus on sama naisella sekä miehellä. Taulukon oikeassa reunassa on palamisnopeus promilleina tunnissa. Promilleissa mitattuna miehen nopeus on 0,133 ja naisen nopeus 0,152 ‰/h. Nämä 1 tunnin rivien lukemat kerrottuna kymmenellä antavat samat tulokset kuin 10 tunnin rivi. Palanut määrä = palamisnopeus kertaa aika. Tämä on sama systeemi kuin liikenteessä: s = vt.

Rattijuopumusuutisia on sanomalehdissä jokseenkin joka päivä. Näiden uutisten promillelukemien taustoja voi tarkastella annostaulukosta. Taulukon varjopuoli on, että siinä ei ole omaa riviä kaikille mahdollisille promillelukemien kymmenyksille. Rivien väleistä saa likimääräisiä vastauksia. Alkometripuhalluksella saatu promillelukema kertoo, minkä verran etanolia on elimistössä sillä hetkellä. Eri painoluokkien ihmisten annosmäärät löytyvät kultakin promilleriviltä tai rivien välistä.

Tarkat selviämisajat saadaan kertolaskuilla. Naisella selviämisaika tunteina on 6,6*promillet ja miehellä 7,5*promillet. Keskimääräinen aika on yksinkertaisesti 7*promillet.

Promillelukema kertoo puhallushetken tilanteen ja tulevaisuuden, eli selviämisajan. Toinen pohdiskelun aihe on miettiä, millaisten annosmäärien jäännöksiä nämä promillet ovat. Monenko tunnin aikana juomat oli nautittu ja milloin aloitettu. Taulukosta on apua tähänkin pohdiskeluun. Siitä voi valita annosääriä ja kyseisiltä riveiltä näkyvät näiden määrien palamisajat sekä niiden tuottamat maksimipromillet.