Seitsemän promillekaavaa

Verenalkoholin promillet voidaan laskea monella tavalla. Esitän seitsemän kaavaa.
1: kpc = A, 2: kpc = ρV, 3: kpc = 12a, 4: kjc = 12, 5: kpc = 0,8V, 6: kpc = xa, 7: T = 10kc.
Kaavoissa A = nautittu etanolimäärä grammoina, c = promillet, k = nestetilavuuskerroin, p = juojan paino kg, ρ = etanolin tiheys/ominaispaino, V = nautittu etanolimäärä millilitroina, a = vakioannosten lukumäärä, j = jakajaluku yksilöllisestä annostaulukosta, x = kansallisen vakioannoksen mukainen grammamäärä, T = nautitun etanolin palamisaika.
Kaavakokoelma on esimerkki siitä, miten monella tavalla alkoholiasioita voi tarkastella. Kuudessa kaavassa tarvitaan ja on mukana juojan paino sekä nautittu etanolimäärä eri tavoilla ilmaistuna. Seitsemäs eli Tolkun kaava on poikkeus, sillä siinä nuo kiusalliset pikkumaisuudet ovat tarpeettomia. Oleellistahan on se, kuinka monta tuntia nautittu tai kropassa jäljellä oleva etanolimäärä viipyy verenkierrossa. Kaava näyttää suoran korrelaation selviämisajan ja promilletason välillä.
Virallisesta alkoholi-informaatiosta olen oppinut, että verenalkoholin promillet vähenevät keskimäärin 0,14 promillea tunnissa. Yhden promillen humalasta selviäminen kestää siis 1/0,14 tuntia. Mielestäni tuo jakolasku 1/0,14 on hankalanpuoleinen. Taskulaskimella tulos on 7,14 tuntia. Sitä paitsi tuo 0,14 promillea/tunti ei huomioi naista ja miestä erikseen.
Tolkun kaavan mukaan mies selviää yhdestä promillesta normaalisti 7,5 tunnissa ja nainen 6,6 tunnissa, näiden tuntimäärien keskiarvo on 7,05. Toisaalta Tolkun kaavankin voi pyöristää keskiarvoksi muotoon T = 7*c. Eli yhden promillen humalasta selvitään normaalisti keskimäärin 7 tunnissa, kahdesta promillesta 14 tunnissa, 0,5 promillesta 3,5 tunnissa jne.
Onhan se seitsemällä kertominen helpompaa kuin 0,14:llä jakaminen! Sama tulos saadaan molemmilla tavoilla keskimäärin.