Selviämisajan laskuautomaatti

Tarkastellaan, miten lasketaan yksilölliset annosmäärät eri selviämisajoille. Edellisessä blogissa 8.12. oli esillä palamisajan kaava pT=120a. Sen perusteella esitin selviämisajan ja annosmäärän 80 kg painavalle henkilölle. Laskelma on vähän hankala: murtoluvun osoittajaan tulee kertolasku.

Ongelmaan löytyy automaattiluontoinen oikotie. Kun tiedetään tuntimäärä, jonka kuluttua pitää olla selvä, niin lasketaan tuota aikaa vastaava annosmäärä. Kysytään: Millä luvulla (j) juojan paino (p) pitää jakaa, jotta saadaan annosmäärä, joka vastaa tiettyä selviämisaikaa (T)? Ratkaisuksi saadaan kaava Tj =120. Jakaja (j) on siis 120/T. Annosmäärä (a) on: a=p/j. Kaavana se on p=aj.

Toisaalta tässä taitaa joutua ojasta allikkoon, kun yhden kaavan tilalle tulee kaksi uutta. Toisaalta tämä jakajalukusysteemi on kätevä oikotie. Aloituskuvana olevassa annostaulukossa tämä Tj-systeemi näkyy siten, että kullakin rivillä palamisaika kertaa jakaja on aina 120.

Tieliikenteessä on paljon sääntöjä ja liikennemerkkejä, jotka täytyy opetella ja tuntea. Alkoholijuomien käytöstä tai käyttämättä jättämisestä on paljon ohjeita, suosituksia ja mielipiteitä. Tuon moninaisuuden joukosta pitää etsiä ymmärrettävät sovellukset liikennettä varten. Sovellusten pitää toimia yhtä tarkasti ja luotettavasti kuin auton nopeusmittari ja nopeusvalvonta-tutkat. Laskuoppi on tarkka sovellus ja mittaustapa, paljon parempi kuin mututuntuma. Sattumakin on kumma pelle: tuo viinalaskuopin luku 120 on sama kuin sallittu huippunopeus tieliikenteessä moottoriteillä.

Tieliikenteessä on alkoholille nollatoleranssi. Selviämisaika nautituista alkoholijuomista merkitsee käytännössä ajokieltoa. Kätevä oma nimitys selviämisajalle on etanoliaika. Etanoliaika alkaa ensimmäisestä ryypystä ja päättyy siihen, että kaikki etanoli on verestä poistunut. Etanoliaika ja ajoaika on pidettävä erillään. Tämän voi tehdä juomisen jakolaskuilla kaavojen Tj = 120 ja p = aj avulla. Asia selviää yhdelläkin kaavalla pT = 120a.

Kyllähän nämä kaavat ovat melkoista jaarittelua, mutta pienellä harjoittelulla ne rupeavat sujumaan. Blogin aloituskuvana oleva annostaulukko on valmis automaatti. Jos tietää tarvittavan ajokieltoajan tunneissa, niin palamisaikarivillä on omaa painoa vastaavassa sarakkeessa tuota aikaa vastaava vakioannosmäärä. Kun on juonut jonkin annosmäärän, niin pitää katsoa, miltä riviltä se löytyy omassa painoluokkasarakkeessa. Tuon rivin alussa näkyy ajokiellon tunnit.