Selviämisajan paradokseja

Alkoholivalistuksessa esitetään, että samasta alkoholimäärästä tulee naiselle isommat promillet kuin miehelle. Toisaalta samasta promillelukemasta nainen selviää lyhemmässä ajassa kuin mies.

 

Miehen ja naisen promillet

Promillekaava toimii laskuopillisesti kahteen suuntaan. Jos tiedetään nautittu etanolimäärä, niin kaavalla saadaan lasketuksi maksimipromillet. Jos alkometripuhalluksella mitataan promillet, niin kaavalla voidaan laskea juojan kehossa puhallushetkellä oleva etanolimäärä.

 

Miehen ja naisen selviämisaika

Alkoholivalistuksessa mainitaan, että verenalkoholi alenee keskimäärin 0,14 promillea tunnissa. Tämän mukaan mies ja nainen selviäisivät samasta promillelukemasta samassa ajassa. Keskiarvolukeman perusteella tämä onkin totta, mutta yksilölliset erot muuttavat asian.

 

Nestetilavuuskerroin: vakio vai yksilöllinen

Kehon alkoholipitoisuus voidaan ilmaista vakioannoksille sovitetulla kaavalla: kpc=12a, jossa nestetilavuuskerroin (k) on naisella 0,66 ja miehellä 0,75, (p) on juojan paino, (c) on promillelukema ja (a) on vakioannosmäärä. Kerroin (k) on pikemmin yksilöllinen tekijä kuin vakioluku ilmaisemaan kehon nestepitoisuutta.

 Promillet, nestetilavuuskerroin ja BMI 

BMI eli kehon massaindeksi on lukema, jota käytetään lihavuuden arvioinnissa. Nestetilavuuskerroinkin vaihtelee BMI:n mukaan. Laihoilla ihmisillä BMI on matala ja kerroin (k) on isompi. Lihavilla BMI on korkea ja kerroin (k) on pienempi. Kerrointa (k) sanotaan myös Widmark Factoriksi. Tämän faktorin vaihtelu on miehellä 0,80 – 0,66 ja naisella 0,74 – 0,60 – 0,53.

Tolkun kaavan perusmuoto T=10kc kertoo, että nainen selviää yhdestä promillesta normaalisti 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa. Widmark faktorin yksilöllisen vaihtelun perusteella lihava mies selviäisi yhdestä promillesta 6,6 tunnissa ja laiha nainen 7,4 tunnissa. Yksilöllisten ominaisuuksien takia naisen selviäminen kestää kauemmin eli 7,4 tuntia ja miehen lyhemmän aikaa eli 6,6 tuntia.

 

Luonnollisia selityksiä paradokseille

Tähän asti olen väittänyt, että juojan paino ei vaikuta selviämisaikaan, koska painolukemaa ei ole Tolkun kaavassa. Tämä osoittautuu harhaluuloksi, sillä paino vaikuttaa BMI:n kautta, koska kertoimen (k) eli Widmark faktorin arvo muuttuu painon ja pituudenkin mukaan.

Kertajuomisen viidellä annoksella 60 kg nainen saisi faktorin vaihtelun perusteella maksimipromillet 1,35 – 1,89. Maksimipromillet 84 kg miehelle olisivat seitsemästä annoksesta 1,25 – 1,50.

Kumpikin selviäisi noista maksimipromilleistaan sekä omista viidestä sekä seitsemästä vakioannoksestaan kymmenessä tunnissa. Paradoksi, totta vai humpuukia?