Taikaluvusta juomisen jakolaskuihin

Alkoholijuomien nauttimisessa tärkeintä on tietää, montako tuntia nautittavaksi aiottu tai nautituksi tullut etanolialkoholin määrä viipyy elimistössä. Yleisessä valistuksessa annetaan keskimääräisiä ohjeita tietyn painoiselle naiselle ja miehelle. Mutta miten arvioidaan yksilöllinen annosmäärä keskiarvosta poikkeavalle henkilölle? Tämä selviää juomisen jakolaskuilla.
Palamisajan kaavasta pT = 120a saatiin johdetuksi kaavat ja = p sekä Tj = 120. Jakajaluvulla (j) saadaan haluttua palamisaikaa vastaava yksilöllinen annosmäärä.
Jakaja j = 120/T ja yksilöllinen annosmäärä a = p/j. Palamisaikoja 6 – 12 – 24 tuntia vastaavat jakajaluvut ovat 20 – 10 – 5. Näitä palamisaikoja vastaavat yksilölliset annosmäärät ovat siis paino/jakaja eli p/20 – p/10 – p/5. Esimerkiksi 90-kiloisella henkilöllä 6 – 12 – 24 tunnin palamisaikoja vastaavat vakioannosmäärät ovat 4,5 – 9 – 18 annosta.
Kymmenen tunnin palamisajalle jakaja on12 ja annosmäärä on 60-kiloiselle 5 annosta ja 80-kiloiselle 6,7 annosta ja 84-kiloiselle tasan 7 annosta ja 120-kiloiselle 10 annosta.
Kaavan Tj = 120 mukaan saadaan jakajaluku mille tahansa halutulle tuntimäärälle ja jakajaluvuilla saadaan sitten näitä tunteja vastaavat yksilölliset annosmäärät. No saadaanhan samat asiat lasketuksi alkuperäisellä kaavallakin, mutta tämä jakajalukusysteemi on ikään kuin havainnollinen puoliväli lähemmäksi lopputulosta.

Jätä kommentti

*