Tarinaa alkoholitaulukoista

Annostaulukoiden eri versioissa olen esittänyt alkoholijuomien etanolimäärät kolmella eri mitalla: vakioannos, gramma, millilitra. Kaikissa taulukkoversioissa palamisajat ja alkoholipromillet pysyvät samoina.

Yksi kummallisuus oli esittää yksilölliset annokset ja promillet murtolukuina. 28.10.2022.

Parempi murtolukutaulukko (11 grammaa) (savonsanomat.fi)

Tässä taulukossa yksi alkoholiannos sisältää etanolia 11 grammaa. Silloin yhden annoksen etanolimäärän palaminen kestää 110 tuntia juojan painokiloa kohti eli 110 kiloisella henkilöllä yksi annos palaa yhdessä tunnissa. Painoluokkasarakkeessa 110 kg annosmäärät ovat kaikilla riveillä samat kuin palamisajan tunnit. Blogin aloituskuvan taulukossa vastaava annosten ja tuntien yhtäläisyys on painoluokassa 120 kg.

Murtolukutaulukossa on ylimääräinen rivi 11 tuntia, koska 11 tunnin palamisaikaa vastaava annosmäärä on kaikissa painoluokissa paino/10. Joissakin maissa juoma-annos sisältää etanolia 10 grammaa. Silloin annosten ja palamistuntien yhtäläisyys näkyisi 100 kg painoluokan sarakkeessa ja rivillä 10 h annokset olisivat paino/10 muissakin painoluokissa.

Tässä 11 annosgramman taulukossa jakajaluvun (j) kaava on Tj = 110 ja kullakin rivillä jakaja on 110/T. Kun yksilölliset annosmäärät eri painoluokissa ovat p/j, niin jakajasarakkeen murtoluku keikahtaa ylösalaisin ja ruuduissa annokset ovat paino (p) jaettuna luvulla j/110. Esim. 60 kg sarake ja rivi 8 h annosmäärä on: 60/(110/8) = 48/11 annosta.

Murtolukujen havainnollisuus on siinä, että ne näyttävät millaisella jakolaskulla kunkin ruudun tulos saadaan. Lisäksi vältytään päättymättömiltä desimaaliluvuilta.

Promillesarakkeissa promillet ovat miehellä palamisaikatunnit/7,5 ja naisella palamisaika-tunnit/6,6. Promilletasoja on hankala hahmottaa murtoluvuista, mutta yksi hyöty siitä löytyy yhden tunnin riveiltä, joita on kaksi kappaletta: ylemmät desimaalilukuina ja alemmat murtolukuina. Murtoluvut näyttävät tarkan arvon päättymättömille desimaaliluvuille. Nämä yhden tunnin promillet ilmoittavat samalla alkoholin normaalin palamisnopeuden. Palamisnopeuden tarkka murtolukuarvo on miehellä 4/30 ja naisella 5/33 promillea tunnissa.

Vanhemmissa blogeissa ovat grammataulukko Tyylikäs grammataulukko (savonsanomat.fi) ja millilitrataulukko Millilitrataulukko alkoholijuomille (savonsanomat.fi). Taulukoissa on 120 ruutua yksilöllisille etanolimäärille. Oikean alanurkan määrät ovat 72-kertaiset vasemman ylänurkan määriin verrattuna kaikissa taulukoissa. Yksilöllinen vaihtelu on suurta. Kaikkien taulukoiden palamisaika- ja promillesarakkeissa ovat samat lukemat vaikka yksilölliset etanolimäärät vaihtelevat.