Taulukkolaskelmista keskiarvoihin

Viimeisissä blogeissani olen esittänyt paljon laskelmia alkoholin palamisesta. Mitä nyrkkisääntöjen tapaisia keskiarvotietoja näistä laskelmien paljoudesta voisi jäädä mieleen?

Alkoholijuomien vakioannos sisältää 12 grammaa eli 15 millilitraa etyylialkoholia. Anniskelumäärät ilmoitetaan senttilitroina ja vakioannos on 4 – 8 – 12 – 33 cl juomien väkevyyden mukaan väkevistä keskiolueen. Näissä kussakin senttilitramäärässä on suunnilleen 15 millilitraa etanolia.

Laskelmien tulokset voidaan tiivistää taulukkomuotoon. Blogin aloituskuvana olevan taulukon otsikkorivi on vanhanaikaisen epätarkka, sen pitäisi olla: ”Yksilöllinen vakioannostaulukko alkoholijuomille”. Grammoille ja millilitroille ovat omat annostaulukkonsa. Ne näkyvät seuraavista linkeistä:

Tyylikäs grammataulukko (savonsanomat.fi)

Millilitrataulukko alkoholijuomille (savonsanomat.fi)

Nyrkkisääntöjen lähtökohta on annostaulukkojen ensimmäinen eli yhden tunnin rivi ja sillä oleva 120 kg painoluokan sarake eli annosruudukon oikea ylänurkka, jossa on numero 1. Tämä ykkönen kertoo, että 120 kg painoluokassa yksi vakioannos palaa yhdessä tunnissa. Vastaavasti 60 kg painoluokassa palaa puoli vakioannosta ja 40 kg painoluokassa kolmasosa vakioannosta tunnissa.

Grammataulukon ruudukon oikeassa ylänurkassa on lukema 12, joka kertoo, että 120 kg painoluokassa palaa yhdessä tunnissa 12 grammaa etanolia. Millilitrataulukossa vastaava lukema on 15, joka ilmoittaa, että tunnissa palaa etanolia 15 ml. Tämä johtuu siitä, että yhdessä vakioannoksessa on etanolia 12 grammaa eli 15 millilitraa. Grammataulukon ruutujen lukemat ovat 12*vakioannoslukema ja millilitrat ovat 15*vakioannoslukema. Millilitrat ovat 1,25*grammat.

Vakioannostaulukon erikoisuus on se, että 120 kg painoluokan sarakkeessa vakioannosmäärät ja palamisaikatunnit juoksevat samoina lukuina ylhäältä alas 1 – 24 tuntia.

Palamisnopeus on oleellinen ja kätevä mittari. Nopeus nähdään taulukkojen yhden tunnin riviltä. Etanolia palaa 0,1 grammaa eli 0,125 millilitraa tunnissa juojan painokiloa kohti sekä naisella että miehellä. Promilleina mitattuna nopeus on naisella 0,1515 ja miehellä 0,1333 promillea tunnissa. Taulukoissa palamisaika, annosmäärät ja promillet tulevat samalle riville.

Keskiarvoina todetaan, että palamisnopeus on noin 0,14 promillea tunnissa. Tästä seuraa, että yhdestä promillesta selviäminen kestää noin seitsemän tuntia (1/0,14 = 7,14).

Kertajuomisen vakioannosmäärät naisella 5 ja miehellä 7 palavat kymmenessä tunnissa. Puolessa vuorokaudessa palaa vakioannosmäärä juojan paino/10. Yhdessä vuorokaudessa palaa paino/5 vakioannosta.