Taustaa rattijuopumushuhulle

Lähtökohta on etsiä vastausta kysymykseen: Miksi ihmisiä jää puhallusratsioissa kiinni rattijuopumuksesta? Selityksiä ja vastauksia on monia. Yksi selitys on mielestäni se, että väestöllä ei ole riittävästi tietoa oman selviämisaikansa arvioimisesta. Selviämisarvioinnin kyky pitäisi olla selkäydintasolla. Käytännössä on osattava laittaa ottaminen ja ajaminen omiin ajankäytön lokeroihinsa. Esittämäni laskuopillinen tarkastelu on ruohonjuuritason ratkaisu ottamisen ja ajamisen erottamiseksi toisistaan.

Kun tarkastellaan aloituskuvan annostaulukkoa, todetaan, että siinä on 10 riviä eri palamisajoille ja 10 saraketta eri painoluokille. Soluja/ruutuja yksilöllisille annosmäärille on 10*10 = 100. Taulukon oikeassa reunassa ovat sarakkeet promillelukemille erikseen miehelle ja naiselle 2*10 ruutua. Soluja/ruutuja on yhteensä 120. Taulukon rakentamisessa perusasia on alkoholin palamisaika. Taulukko on melko vekkuli systeemi.

Vasemmassa reunassa palamisajan ja jakajan numerot juoksevat vastakkaisiin suuntiin. Se johtuu siitä, että aika kertaa jakaja on aina = 120. Painoluokassa 120 kg palamisajan ja annosmäärän numerot ovat samat ylhäältä alas. Tämä johtuu siitä, että 120 kg painavalla henkilöllä yksi vakioannos palaa yhdessä tunnissa. Painoluokassa 60 kg yksi annos palaa kahdessa tunnissa.

Taulukosta puuttuu tunteja. Esim. 8 tunnin palamisajalle jakaja on 15 (= 120/8) ja yksilölliset annokset ovat paino/15. Taulukko toimii kertotaulun tapaan: lukuja voi kertoa, jakaa, laskea yhteen ja vähentää. Taulukko näyttää miten suurta on vaihtelu yksilöllisissä annosmäärissä.

Alkoholivalistuksen mukaan kertajuomisen annosmäärä on naisella 5 ja miehellä 7 annosta. Silloin palamisaika/selviämisaika on 10 tuntia ja jakaja 12. Yksilöllinen annosmäärä on paino/12.

Rattijuopumuspromillet kertovat, että 2 – 3 promillea puhaltaneet ovat reilusti ylittäneet viralliset kertajuomisen suositukset. Nyrkkisääntönä selviämis-/palamisajaksi voidaan ottaa 12 tuntia eli puoli vuorokautta, jolloin yksilölliset annosmäärät ovat paino/10. Se on helppo jakolasku.

Rattijuopumuksiin liittyen keskustelu alkoholihaitoista on promillekeskeistä. Promillet ovat seuraus, ja syy ongelmiin on nautitut annosmäärät ja nauttimisen ajoitus. Kertolasku 12*10 = 120 on avain oikeaan ajoitukseen ja annosmääriin. Laskelman kaava on: Tj = 120.

Miksi mäkätän rattijuopumuksista? Ne ovat yksilön kohdalla tosi harmillinen ja haitallinen asia. Kiinni jääminen puhallusratsiassa saanee manaamaan: Miksi kukaan ei ole kertonut paljonko saa juoda? Huhu sen kertokoon.

Jos pitää olla selvä 12 tunnin kuluttua, niin korkein sallittu annosmäärä on oma paino/10. Jos on juonut annosmäärän paino/10, niin on selvinnyt 12 tunnin kuluttua juomisen aloittamisesta. Muut selviämisaikojen ja annosmäärien kombinaatiot saadaan kaavoilla Tj = 120 sekä ja = p.