Testi tipattomalle

Tipattoman tammikuun tarkoitus on antaa maksalle lepoaikaa alkoholijuomien aiheuttamasta rasituksesta toipumiseen. Toisaalta tähän tapaan liittyy kiusallinen paradoksi. Tarvitseeko kohtuukäyttäjä tipatonta kuukauden taukoa? Missä kunnossa olevalle maksalle tipaton kuukausi on tarpeen?
Maksan kuntoa alkoholijuomista saadun etanolin polttamisessa voidaan tarkastella mittaamalla etanolin palamisnopeus. Mittauksen laskuopillinen teoriatausta on tolkun kaava nT = 10kc. Kaava ilmaisee palamisajan ja promilletason korrelaation sekä palamisnopeuden vaihtelun. Kun maksa polttaa etanolia normaalilla nopeudella, niin kerroin (n) on yksi. Kaava kertoo, että yhdestä promillesta nainen selviää nollatasolle normaalisti 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa. Normaali palamisnopeus on naisella 0,1515 ja miehellä 0,1333 promillea tunnissa.
Palamisnopeuden mittaus tapahtuu käytännössä kahdella alkometripuhalluksella laskuhumalan vaiheessa. Kun puhalletaan tunnin välein, niin ensimmäisen ja jälkimmäisen puhalluksen promillelukeman erotus ilmaisee palamisnopeuden. Jos erotus on naisella 0,303 ja miehellä 0,266, niin nämä ovat kaksinkertaiset nopeudet normaaliin verrattuna.
Valistuksen mukaan yksilölliset erot alkoholin palamisajassa ovat suuria. Kahdella alkometripuhalluksella ja tolkun kaavan laskutoimituksilla nämä yksilölliset erot voidaan mitata.
Tipattomaan kuukauteen liittyy vaarallinenkin paradoksi. Tämä johtuu palamisnopeuden muuttumisesta. Säännöllisellä alkoholijuomien nauttimisella palamisnopeus suurenee ja selviäminen tapahtuu normaalia lyhemmässä ajassa. Aktiivisen juomisen kaudella palamisnopeus voi olla kaksinkertainen ja kahdesta promillesta nainen on selvinnyt 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa. Tipattoman kuukauden jälkeen palamisnopeus on palautunut normaaliksi, ja kahdesta promillesta selviäminen kestää silloin naisella 13,2 tuntia ja miehellä 15 tuntia. Paradoksi on rattijuoppousriski.
Tipaton tammikuu on hyvä ja vakiintunut tapa. Ehdotan, että tipattoman tarvetta ja tuloksia ruvettaisiin tarkastelemaan mittaamalla maksan etanolikunto ennen tipatonta kuukautta ja sen jälkeen. Esittämäni menetelmä olisi tähän maksan kunnon arviointiin helppo keino.
Aikaisemmat blogit maksan kuntokertoimesta (28.10.14, 4.11.14 ja 7.2.17) ovat osoitteissa:
http://www.iisalmensanomat.fi/toipuiko-maksa-tipattomalla/ http://www.iisalmensanomat.fi/kaava-t-10kc-ja-sen-kaytto/ http://www.iisalmensanomat.fi/maksan-kuntokerroin/