Toista se on toleranssissa

Blogin ”Annoslaskelmia juhannusjuomille” 20.6.2018 lopussa sanoin kirjoittavani joskus toiste toleranssista. Tuo toiste on nyt.

Toleranssi tarkoittaa maksan kykyä nostaa alkoholin polttamisnopeutta säännöllisen alkoholijuomien käytön yhteydessä. Kun palamisnopeus nousee, niin selviämisaika lyhenee.

Lainaan tähän THL:n neuvot toleranssista: ” Muista, että alkoholin palamisessa voi olla suuria yksilöllisiä eroja, eikä laskurin tulos välttämättä vastaa puhallusmittarin antamia arvoja. Jos olet epävarma, käy puhalluskokeessa. Vastuu on aina sinulla.” https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/alkoholi/alkoholilaskuri

”- palamisessa voi olla suuria yksilöllisiä eroja. Vastuu on aina sinulla” Koska vastuu on meillä juojilla, niin täytyyhän meidän osata nuo suuret erot mitata ja tarkkaan tuntea. Tunnistamiskeinot näyttävät jäävän myös ”sinulle” eli kullekin itselleen. Toleranssilaskelmani käsittelevät juuri noiden ”suurien yksilöllisten erojen” arviointia ja mittaamista.

Mittaaminen perustuu aikaan ja nopeuteen eli etanoliaikaan ja etanolialkoholin palamisnopeuteen. Palamisnopeus mitataan kahdella alkometripuhalluksella laskuhumalan vaiheessa ja puhallusten välinen aika katsotaan kellosta. Puhallusten väli voi olla suunnilleen yksi tunti.

Toleranssi on sama asia kuin maksan kunto. Aikaisemmissa blogeissa olen kirjoittanut maksan kuntokertoimesta ja Tolkun kaavoista. Toleranssi mitataan kaavalla           nT = 10kc. Tällä kaavalla saadaan kerroin (n) erikseen miehelle ja naiselle. Keskiarvokaavaksi välttää muoto nT = 7c.

Jos on puhallettu 1,5 tunnin välein ja promillelukemien erotus on 0,643 niin kerroin (n) on keskimäärin 3. Henkilön maksa polttaa etanolialkoholia 3-kertaisella nopeudella normaaliin nopeuteen verrattuna. Normaali palamisnopeus on naisella 0,152 promillea tunnissa ja miehellä 0,133.

Jos halutaan mitata kerroin (n) kummallekin sukupuolelle erikseen, niin kerroin olisi naisella 2,8 (6,6*0,643/1,5 = 2,829) ja miehellä 3,2 (7,5*0,643/1,5 = 3,215).

Tätä kerrointa (n) olen aikaisemmin nimittänyt maksan kuntokertoimeksi, mutta nimeksi sopisi lyhempi termi: nopeuskerroin. Liian suuri palamisnopeus on vaarallista. Mitataan nopeuskerroin ja pidetään se ykkösenä.