Toleranssilaskelman tarkastus

Edellisessä blogissa esitin menetelmän alkoholin palamisnopeuden mittaamiseksi kahdella alkometripuhalluksella (29.8.2015 Miten alkoholitoleranssi todetaan?). Tarkastellaan menetelmää yksityiskohtaisemmin.
Edellisen blogin esimerkissä alkometrilukemat olivat 0,432 ja 0,166. Nämähän ovat alle rattijuoppousrajan. Puhallukset on tehty lähellä selviämistä. Nollan tilalle voidaan laittaa vaikka kakkonen, niin saadaan sama erotus 0,266 (2,432 – 2,166 = 0,266). Nämä puhallukset on tehty reilussa humalatilassa. Tällöin täytyy ottaa huomioon virheellisen tuloksen mahdollisuus.
Kun viimeisestä ryypystä on kulunut vähän aikaa eli alle tunti, niin ei olla vielä promillekuvaajan suoran viivan alueella, ja silloin saadaan ensimmäisellä puhalluksella ”liian suuri” promillelukema. Tulos pitää kontrolloida lisäpuhalluksilla.
Oletetaan, että ensimmäisen puhalluksen lukema olisi 2,976 ja kaksi seuraava edellä olevat 2,432 ja 2,166. Ensimmäinen erotus on 2,976 – 2,432 = 0,544. Tämä olisi miehellä 4,09- kertainen palamisnopeus normaaliin verrattuna. Kumpi erotus on oikea ja tosi: 0,266 vai 0,544? Ongelma ratkeaa neljännellä puhalluksella tunnin päästä lukeman 2,166 puhalluksesta. Jos neljännen puhalluksen tulos on 1,900, niin kolmannen ja neljännen puhalluksen erotus on 2,166 – 1,900 = 0,266.
Kontrollipuhalluksilla on saatu sama erotus 0,266 promillea kahdesta vähennyslaskusta. Erotus 0,544 (2,976 – 2,432 = 0,544) poikkeaa näistä, ja se edustaa promillekuvaajan kuperalla osalla olevaa promilletasoa. Ideaalitapauksessa palamisnopeus saadaan kahdella alkometripuhalluksella. Tulos voidaan varmistaa useammalla puhalluksella. Tällöin oikea nopeus on se lukema, joka saadaan useamman peräkkäisen puhalluksen erotuksella. Aika – promillekoordinaatistossa oikeat palamisnopeuden promillelukemat asettuvat samalle suoralle ja juomisen aikana tai päättyessä puhalletut lukemat osuvat tämän suoran yläpuolelle.
Tällä alkometripuhallusmenetelmällä ja vähennyslaskuilla saadaan mitatuksi yksilöllinen alkoholin palamisnopeus. Palamisnopeuden pitää pysyä normaalitasolla. Liian suuri nopeus on merkki alkoholitoleranssista ja maksan ylirasituksesta.

Jätä kommentti

*