Tolkun kaava mittaustöihin

Alkoholin palamisessa ilmenevät erot johtuvat juojan painosta ja maksan kunnosta. Painon vaikutus on kaksin- jopa kolminkertainen. Kun palavaa alkoholimäärä mitataan grammoilla tai vakioannoksilla, niin palaminen on sukupuolineutraali ilmiö. Yhden vakioannoksen normaali palamisaika tunteina on 120/juojan painokilot.
Etanolialkoholia palaa yhdessä tunnissa normaalisti 0,1 grammaa/juojan painokilo. Kun maksan kunto etanolin polttamisessa on normaalia parempi, etanolia voi palaa tunnissa 0,2 grammaa/kg. Yleisessä muodossa ilmaistuna se olisi n*0,1 g/kg/h. Kerroin (n) on maksan kuntokerroin.
Tolkun kaava T = 10kc ilmoittaa palamisajan ja verenalkoholin promillelukemien riippuvuuden silloin, kun maksan kuntokerroin on yksi. Yhden promillen häviäminen kestää normaalisti naisella 6,6 tuntia ja miehellä 7,5 tuntia. Yhdessä tunnissa promillet vähenevät naisella 0,152 ja miehellä 0,133. Tämä on siten normaali palamisnopeus: naisella 0,152 ja miehellä 0,133 promillea/tunti.
Tolkun kaavaa soveltaen saadaan yksilöllinen palamisnopeus mitatuksi kahdella alkometripuhalluksella laskuhumalan vaiheessa. Kun puhalletaan tunnin välein, niin promillelukemien erotus ilmoittaa suoraan palamisnopeuden. Jos mitattujen lukemien erotus on naisella 0,304 tai miehellä 0,266, niin nopeus on kummallakin kaksinkertainen normaaliin verrattuna ja maksan kuntokerroin on kaksi.
Kun yllä olevat promillelukemat sijoitetaan Tolkun kaavan yleiseen muotoon nT = 10kc, voidaan laskea maksan kuntokerroin (n). Laskelma on naisella n*1 = 6,6*0,304, josta n = 2,0064 ja miehellä n*1 = 7,5*0,266, josta n = 1,995. Kertoimeksi saadaan kummallakin likimäärin 2.
Toinen esimerkki: promillelukemien erotus on 0,35 ja puhallusten väliaika 1,5 tuntia. Silloin kuntokerroinkaava on naisella n*1,5 = 6,6*0,35, josta n = 1,54. Miehellä kaava on n*1,5 = 7,5*0,35, josta n = 1,75.
Mittausesimerkit ja Tolkun kaava näyttävät, mistä johtuvat naisen ja miehen väliset erot promillelukemissa ja selviämisnopeudessa.
Mielestäni maksan kuntokertoimen tunteminen on oleellinen asia alkoholihaittojen havaitsemisessa. Tässä olisi mittauskeino. Mittauksen merkitystä pohdin seuraavalla kerralla.