Tolkun kaavalla toimeen

Mitä apua Tolkun kaavasta on rattijuoppouden vähentämisessä? Tänään oli Savon Sanomissa uutinen 70-vuotiaasta miehestä, joka puhalsi alkometriin 3,73 lukeman. Nollatasolle selviäminen kestäisi 27,98 tuntia ja rattijuopumusrajalle 0,5 promilleen 24,23 tuntia. Tolkun kaavalla saadaan promillelukemat muunnetuksi selviämisajaksi. Selviämisaika ilmoittaa, montako tuntia olisi pitänyt odottaa ennen ajoon lähtöä. Lehden uutinen on ääriesimerkki pitkästä odotusajasta.

Rattijuopumustapauksissa suunnilleen kolmasosa on törkeitä eli promillet on yli 1,2. Törkeästä tavalliseen rattijuopumusrajaan aikaikkuna olisi naisella 4,62 ja miehellä 5,25 tuntia. Yhdestä promillesta nollatasolle nainen selviää 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa.

Törkeiden juopumustapausten toisella puolella ovat maistelleet eli alkoholia nauttineet, joita on kuusinkertaisesti rangaistusrajan ylittäneisiin verrattuna. He osaavat arvioida selviämisaikansa ja odottavat riittävän kauan ennen ajoon lähtöä. Todennäköisesti he nauttivat alkoholijuomia vähemmän kuin muut.

Suuri vaihtelu, alkoholitoleranssi
Alkoholivalistuksessa puhutaan paljon siitä, että alkoholin palamisessa on suuria yksilöllisiä eroja. Juojan paino on yksi tekijä, sillä siitä johtuu ainakin kaksinkertaiset erot. Puhutaan myös siitä, että säännöllisellä alkoholijuomien nauttimisella kehittyy toleranssi: maksa nostaa polttokykyään ja aivot sopeutuvat sietämään isompia etanolipitoisuuksia. Autolla ajo yli kolmen promillen humalassa vaatii pitkäaikaista harjoittelua.

Parin viikon kuluttua alkaa tipaton tammikuu. Sen tarkoituksena on antaa maksalle lepotauko toipumaan marras- joulukuun juomissesongin tuottamasta etanolikuormituksesta. On aika panna toimeksi maksan polttotehon mittaaminen, sen nousu ja palautuminen normaalille tasolle. Mittaamiseen tarvitaan Tolkun kaavan yleinen muoto nT = 10kc sekä alkometri.

Maksan kunnon toteamisessa on kyse etanolin palamisnopeuden mittaamisesta. Normaali nopeus on 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Miten todetaan n-kertainen nopeus? Moninko kertaiseksi nopeus voi nousta? Kun tämä kerroin (n) laitetaan Tolkun kaavaan, niin saadaan kaavan yleinen muoto: nT = 10kc. Kun mitataan aika (T) ja promillet (c), niin voidaan ratkaista nopeus-kerroin (n). Kaavassa tekijä (k) on keskiarvoinen vakio, joka on naisella 0,66 ja miehellä 0,75.

Otetaan esimerkkimittaus. Tehdään laskuhumalan aikana kaksi alkometripuhallusta yhden tunnin välein. Olkoon ensimmäisen tulos 0,49 ja toisen 0,21 promillea. Silloin promillet ovat vähentyneet tunnissa 0,28. Naisella laskelma olisi: n*1 = 10*0,66*0,28, josta n = 1,848. Miehellä laskelma on: n*1 = 10*0,75*0,28, josta n = 2,1. Kertoimessa on sukupuoliero, mutta se on suunnilleen kaksi.

Toimeksianto Tolkun kaavalle tuottaa numeeriset kuntokertoimet suuren vaihtelun kuvaajaksi.