Työaika ja etanoliaika

Vuonna 1917 Suomen Eduskunta sääti kieltolain ja lain kahdeksantuntisesta työpäivästä. Kieltolaki oli voimassa 12 vuotta 10 kuukautta ja 4 päivää (1.6.1919 – 5.4.1932).
Kieltolain tarkoitus oli poistaa alkoholihaitat. Lain säätämisen aikoihin kulutus oli vajaa kaksi litraa sata prosenttista alkoholia asukasta kohti. Nykyään kulutus on ollut noin kymmenen litran tasoa. Onhan siinä maalaisella ihmettelemistä, miten kahden litran tähden tarvittiin kieltolaki ja nykyään pyritään juomatarjonnan lisäämiseen.
Pulmaan löytyy luonnollinen selitys, ja se on kulutuksen jakautuminen eli juomisen jakolaskut. Kieltolain säätämisen aikoihin Suomen asukasluku oli noin kolme miljoonaa. Sata prosenttista alkoholia olisi kulunut laskuopin mukaan noin 6 miljoonaa litraa. Jos alkoholijuomien käyttäjiä olisi ollut 10 % väestöstä, siitä tulisi 20 litraa vuodessa juojaa kohti.
Asukasluku on nykyään vajaa 5,5 miljoonaa ja sata prosenttisen alkoholin kulutus noin 50 miljoonaa litraa vuodessa. Raittiita on väestöstä noin 10 %, joten tuosta 50 miljoonasta litrasta tulisi noin 10 litraa juojaa kohti. Tämä on puolet muinaisesta 20 litrasta. Onhan tämän laskelman tulos uskomaton. Nykyään ollaan siis ”raittiimpia” kuin ennen kieltolakia.
Toisekseen ennen vanhaan juominen oli pahe, nykyään siitä tehdään kulttuuria. Esittämäni laskelman tulos johtuu tarkoitushakuisesta raittiin väestön prosenttiosuudesta. En tiedä montako prosenttia raittiita oli sata vuotta sitten. Nykyinen 10 % lienee suunnilleen oikea arvio.
Lakisääteinen 8 tunnin työaika on kolmasosa vuorokauden tunneista. Vuorokausi jakautuu kolmeen 8 tunnin jaksoon: työ, vapaa-aika ja uni. Nykyinen keskimääräinen kulutus noin 10 litraa etanolia vuodessa merkitsee palamisaikana noin 3 tuntia vuorokaudessa. Suomalaiset viettävät siis noin kolme tuntia etanoliaikaa vuorokaudessa – keskimäärin.
Nämä laskelmat osoittavat keskiarvoajattelun humpuukin ja paradoksit. Monenko tunnin vuorokautiseen etanoliaikaan pyritään juomakulttuurin kehittämisessä – keskimääriin?
Mielestäni asiaa pitää tarkastella yksilön kannalta, yksilölliset annosmäärät ja etanoliajat. Montako tuntia etanoliaikaa vuorokaudessa elimistö kestää jatkuvana rasituksena? Etanoliaika on havainnollinen alkoholijuomista koituvien haittojen mittari. Siirrytään kielikuvissa ja mittaustavoissa mesikämmenkaudesta etanoliaikaan.
Montako tuntia etanoliaikaa elimistö kestää? Ehdottomat ylärajat löytyvät kieltolain voimassaoloajasta. Yksilöllisellä vakioannosmäärällä juojan paino/12 etanoliaika on normaalisti 10 tuntia ja annosmäärällä paino/10 etanoliaika on 12 tuntia. Annosmäärällä juojan paino/15 etanoliaika on 8 tuntia. Sen ylittäminen merkitsee etanoliylityötä maksalle. Turvallista alarajaa ei voi luvata. Pitää pysyä alle 4 tunnissa. Tämä etanoliaika vastaa annosmäärää juojan paino/30.