Työpaikat ja selviämisaika

Kauppalehdessä oli helmikuun alkupuolella Markku Paretskoin kirjoitus ”30 000 työpaikan tavoite toteutuu” (Kauppalehti 4.2.2020 s. 23 D). Tuossa jutussa Paretskoi esittää mielenkiintoisen laskelman, jota voisi vertailla omiin alkoholilaskelmiini.

Sitaatteja Paretskoin tekstistä: ”Sinähän tiedät, että ministereitä avustamaan on palkattu 82 valtiosihteeriä ja erityisavustajaa.” – ”Näillä avustajille palkataan kullekin kaksi avustajaa. Yhteensä siis 164 avustajaa.” – ”Laskujemme mukaan jo syyskuussa on kasassa 41902 uutta kovapalkkaista työpaikkaa.”

Satunnaista ruohonjuuritason lukijaa askarruttaa, millä laskuilla tuo tulos 41902 saadaan. Jutussa kerrottujen lähtötietojen mukaan se on tulos kertolaskusta 82*511 = 41902. Tarkistuksena sama tulos saadaan laskemalla yhteen kuukausittain perustettavat uudet avustajien paikat. Tuo pakinatyyppinen juttu herättää miettimään miten pitkälle laskelma toteutuu. Sitä en ennustele.

Alkoholilaskelmiin verrattaessa todetaan, että työpaikkojen tavoitelaskelman tulos saadaan kerto- tai yhteenlaskulla, vaikealla tai helpolla menetelmällä. Vastaava asetelma on alkoholilaskelmissa. Näissäkin tuloksiin päästään monivaiheisilla laskelmilla tai yksilöidyillä korrelaatiokaavoilla.

Alkoholilaskelmissa selviämisaika on tärkeä osa-alue. Varsinkin rattijuopumuksiin liittyen se on ratkaiseva. Selviämis-/palamisaika eli etanoliaika vaikuttaa myös elimistölle koituviin alkoholisairauksiin. Pitää tietää mitkä asiat ovat tärkeitä ja miten niitä mitataan. Miten promillet, annosmäärät, selviämisaika ja sukupuoli liittyvät toisiinsa?

Tarkastellaan, miten promillet muunnetaan selviämisajaksi. Helpoin tapa on Tolkun kaavan perusmuoto T = 10kc. Tässä ei tarvitse tietää juojan/puhaltajan painoa eikä nautittua annosmäärää. Naisella palamisaika on 6,6 kertaa promillet ja miehellä 7,5 kertaa promillet. Yhdestä promillesta nainen selviää 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa.

Pitempi keino on muuntaa promillet ensin annoksiksi ja sitten annokset selviämis-/palamisajaksi.
Jos 60 kg nainen puhaltaa 1 promillea, niin hänellä on puhallushetkellä elimistössä 3,3 annosta ja niistä selviäminen kestää 6,6 tuntia. Tulos on sama kuin Tolkun kaavalla saatu.

Jos 80 kg mies puhaltaa 1 promillea, niin hänellä on elimistössä annosmäärä 5 annosta ja niistä selviäminen kestää 7,5 tuntia. Tämäkin tulos on sama kuin Tolkun kaavan tulos.

Näissä muuntamislaskuissa annosmäärät saadaan kaavasta kpc = 12a ja palamisajat kaavasta pT = 120a. Kaavoissa (p) on henkilön paino, (c) on promillet, (a) on vakioannosmäärä, (T) on selviämis-/palamisaika, kerroin (k) on naisella 0,66 ja miehellä 0,75.