Tyylikäs grammataulukko

Alla on yksilöllinen grammataulukko alkoholijuomille. Etanolimäärät ovat siinä grammoina.

Grammataulukko eroaa vakioannostaulukosta siten, että kaikki yksilölliset grammamäärät ovat kokonaislukuja paitsi 84 kg painoluokan sarakkeessa. Oleellista on, että yhden tunnin rivillä on kokonaisluvut. Nämä ilmoittavat alkoholin normaalin palamisnopeuden grammoina tunnissa. Kaikissa painoluokkasarakkeissa alempien tuntirivien grammamäärät ovat nopeus kertaa aika.

Yhden tunnin rivillä taulukon oikea laidan promillesarakkeissa ovat normaalit palamisnopeudet mittana promilleja tunnissa. Promillenopeus on miehellä 0,1333 ja naisella 0,1515 eikä se riipu juojan painosta. Grammanopeus riippuu juojan painosta, mutta kummallakin sukupuolella nopeus noudattaa samaa kaavaa: nopeus on paino/10.

Palamisajan ja promillein sarakkeet ovat keltaisella pohjalla korostamassa ajan ja promilletasojen suoraa riippuvuussuhdetta. Yksilölliset grammamäärät ovat vaalean sinisellä pohjalla ja painoluokkarivin lukemat tumman sinisellä.

Alkoholivalistuksen mukaan kertajuomisen suurin määrä on naisella viisi ja miehellä seitsemän vakioannosta ja naisen painoksi sanotaan 60 kg ja miehen 80 kg. Grammoina mitattuna tämä viisi vakioannosta on naisella 60 grammaa. Miehen seitsemän vakioannosta on 84 grammaa, mutta tämä vastaa 84 kg painoluokan määrää. 80 grammaa olisi 6,7 vakioannosta. Nämä kertajuomisen annosmäärät ovat taulukon keskellä kaltaisella pohjalla.

Grammataulukon ja vakioannostaulukon vertailusta todetaan, että palamisajan ja promillelukemien sarakkeet pysyvät samoina, vaikka yksilöllisissä annosruuduissa lukemat muuttuvat. Tämä voi tuntua paradoksaaliselta, mutta toisaalta se on laskuopillinen itsestäänselvyys.

Annostaulukkojen etu tavanomaiseen alkoholivalistukseen verrattuna on se, että taulukoissa ovat mukana myös promillet, mitkä puuttuvat tavanomaisista palamisaikaohjeista. Tällainen ohje on esimerkiksi Alkoholiohjelman kortti ”TIEDÄTKÖ KAUANKO PALAA”. Tässä kortissa puhtaan alkoholin määrä on ilmoitettu millilitroina. Tämä millilitra onkin kolmas mittaustapa vakioannoksien ja grammojen ohella. Annostaulukon voisi kalibroida millilitroillekin.