Uusi ajatusmalli alkoholiasioihin

Esitän alkoholihaittojen käsittelyyn uusia ajatuksia ja menetelmiä. Tavoite on haittojen ehkäisy.
Sanasto. Puhutaan asioista oikeilla nimillään. Alkoholijuomia nautitaan niiden sisältämän etyylialkoholin eli etanolin takia. Etanoli on virallinen kemiallinen nimi. Pitää katsoa milloin puhutaan alkoholijuomista ja milloin etanolista. Sata prosenttinen alkoholi on tilastoissa käytettävä mitta.
Historiaa, nykytila, tavoitteet. Ennen kieltolain säätämistä alkoholijuomien kulutus oli noin 1,8 litraa 100 % alkoholia asukasta kohti. Nykyään kulutus on 10,5 – 9,6 litran tasoa asukasta kohti. Kummasta kulutustasosta on enemmän haittaa 1,8 litrasta vai suunnilleen 10 litrasta? Mikä on tavoite? Se voisi olla 7,0 – 8,2 litraa etanolia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.
Yhteinen nimittäjä ja käytön mittari. Ongelmien yhteinen nimittäjä on etanoli. Käytön mittari on etanolin palamisaika. Palamisajan perusteella saadaan yksilölliset annokset ja promillelukemat samalle viivalle. Etanolin aiheuttamat haitat elimistölle riippuvat vaikutusajasta, tietysti myös promillelukemista. Korkeat promillet – pitkä palamisaika. Tolkun kaava T = 10kc ilmaisee suoran korrelaation palamisajan ja promilletason välillä. Promillelukemasta voidaan promillekaavalla laskea alkometripuhalluksen hetkellä elimistössä oleva etanolimäärä.
Nopeuden käsite alkoholijuomien käyttöön ja etanolin käyttäytymiseen. Haittojen kannalta oleellista on nauttimisnopeus eli paljonko etanolia saadaan päivittäin ja paljonko kertyy vuodessa ja elinaikana. Palamisnopeuden muutokset voidaan mitata Tolkun kaavan yleisen muodon perusteella ja määrittää maksan kuntokerroin (n). Kaavat ovat: nT = 10kc, c = vt ja n = 10kv.
Etanolin palamisaika kulutustasojen mittarina. Palamisajan perusteella saadaan tarkat yksilölliset annosmäärät eri kulutustasoille: kohtuus, riskikäyttö, kertajuominen ja täysteho.
Elimistön ja etanolin vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen vaiheet ovat: totuttelu, toleranssi, riippuvuus, romahdus. Palamisajan ja maksan kuntokertoimen avulla voidaan todeta toleranssivaihe ja seurata sen kehitystä.
Etanolikertymä. Tippa, ämpäri, saavi, sammio. ”Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku” on pätkä suositusta biisistä. Aivan niin, mutta saavi ja sammio. Ämpärillinen etanolia vuodessa on suunnilleen kohtuus, ja sen elimistö yleensä kestää. Saavillinen vuodessa on jo maksan polttokyvyn täystehon tasoa. Sammiollinen etanolia on suunnilleen elinikäinen yläraja. Liian suuri nauttimisnopeus merkitsee sammion täyttymistä liian nopeasti.
Kuolleisuus tapaturmaiseen etanolialkoholimyrkytykseen.  Tämä on vakuuttava esimerkki alkoholijuomien etanolin vaarallisuudesta. Yksi tavoite olisi myrkytyskuolleisuuden alentaminen edes puoleen nykyisestä.