Uusia näkemyksiä alkoholikeskusteluun

Aikaisemmassa blogissa 30.3.16 esitin kritiikkiä alkoholivalistuksesta ja – politiikasta. Monesti vaikuttaa siltä, että eri tahot pyörittävät kukin vanhoja levyjään. Esitän joitakin uusia näkemyksiä.
Sanaston tulee olla sellainen, että sitä on vaikea ymmärtää väärin. Jätetään pois kiertoilmaisut ja kaksoismerkitykset kuten ”vaikutuksen alaisena oleminen” ja ”ryyppää kunnolla”.
Vähennetään muuntamisvaivoja. Pidetään ”sata prosenttiseksi muunnettua alkoholia” vain tilastollisena mittana ja muissa yhteyksissä puhuttaisiin lyhyesti etanolista.
Tarkennusta ja yhteismitallisuutta käyttömääriin. Paljonko se kohtuus tai suurkulutus on litroina etanolia vuodessa eri painoisilla henkilöillä? Paras ja havainnollisin yhteismitta on nautitun etanolin palamisaika, etanoliaika eli vanhalla ilmaisulla ”vaikutuksen alaisena olon” aika.
Tarvitaan nopeuden ja kunnon käsitteet, palamisnopeus ja maksan kunto etanolin polttamisessa. Liikenteessä ylinopeus on vaaratekijä ja sitä se on myös alkoholijuomien käytössä. Samoin auton pitää olla kunnossa, ja sitä huolletaan säännöllisesti. Maksa ja muu elimistö voivat olla kunnossa, ylikunnossa tai alikunnossa jopa hajalla. Nopeudelle ja kuntotasolle tarvitaan mittayksiköt ja mittausmenetelmät.
Alkoholihaittojen kannalta kyseessä on elimistön kestävyys, tarvitaan lujuuslaskelmat ja raja-arvot. Nämä tarpeet toteutetaan laskuopin avulla. Siihen riittävät kertotaulu ja juomisen jakolaskut.
Kertotaulu ja jakolasku ovat luotettavia menetelmiä alkoholin kulutuksen yksityiskohtaisessa tarkastelussa. Laskutoimitukset pyörivät itsestään laskimissa tai Excel-taulukoissa kuin lp-levyt grammareissa ennen vanhaan.  Siirrytään alkoholiongelmien käsittelyssä levykiekkokaudelta digiaikaan. Laskutoimituksiin riittää kertotaulukin, voidaan nopeuttaa digiautomaatikalla.