Viinablogin johdanto SAVOBlogeihin

Olen kirjoittanut blogia nimeltä ”Viinablogi – alkoholilaskelmia” Iisalmen Sanomiin 26.10.2014 lähtien. Vanhat blogit on siirretty SSBlogit-sivustolle. Niitä on 143 kappaletta. Tarkastelen alkoholiasioita laskuopilliselta kannalta. Esitän tiivistelmän vanhojen blogien sisällöstä ja laskelmien tuloksista.

Miksi kirjoitan?
Mielestäni tarjolla oleva yleinen alkoholivalistus ei anna suoria vastauksia moniin käytännön tilanteisiin. Sen takia rupesin itse laskeskelemaan vastauksia virallisten perustietojen pohjalta. Mikä on kätevin mittaustapa juomamäärille? Monessako tunnissa selviää mistäkin määrästä? Millaiset erot ovat erot naisen ja miehen välillä? Mistä erot johtuvat? Paljonko sata prosenttista alkoholia elimistö kestää? Mitä merkitsee toleranssi ja miten sitä mitataan? Jne. Jne.
Laskelmani ovat ruohonjuuritason pohdintoja alkoholijuomien haitallisista vaikutuksista. Laskuopilliset kaavat antavat havainnollisia vastauksia ja ratkaisuja.

Muuntamisen loppu, sanojen ja mittojen valinta
Yleisessä alkoholikeskustelussa risoi eniten alkoholin vakituinen muuntaminen ”sata prosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna ilmaistuksi määräksi”. Tämän muunnetun juomaosuuden nimi on etyylialkoholi, etanoli. Metanoli tunnetaan, puhutaan etanolistakin sen oikealla nimellä.

Kertajuomisen ja viikoittaisen juomisen mittana käytän alkoholijuomien vakioannosta. Se sisältää etanolia 12 grammaa eli 15 millilitraa. Vuosikulutuksen mitta on etanolimäärä litroina. Sata prosenttinen alkoholi on tilastollinen mitta juomien vuosikulutukselle. Yksi ahaa-elämys oli etanolin palamisajan merkitys ja sen soveltaminen laskukaavoihin.

Perussuure aika uuden oppirakennelman pohjana
Ajan suure avaa uusia näköaloja ongelmien havainnolliseen ratkaisemiseen. Ajan johdannaissuure on nopeus ja se on toinen hyvä mittari. Tuo oppirakennelma-termi taitaa olla yliampuva, mutta olkoon. Alkoholiasioiden tarkasteluun tarvitaan uusia käsitteitä ja uusia sanoja: etanoliaika, palamisnopeus, selviämisnopeus, nauttimisnopeus, tilannenopeus, altistusaika etanolille, etanolikertymä, maksan kuntokerroin.

Tolkun kaava: nT = 10kc
Tolkun kaava on laskuopillisen tarkastelun tiivistelmä ja lopputulos. Se ilmoittaa etanolin palamisajan (T) ja promilletason (c) riippuvuussuhteen maksan kuntokertoimella (n) terästettynä. Yllä oleva on kaavan yleinen muoto. Kaavan suppea muoto on: T = 10kc. Silloin maksan kuntokerroin (n) on yksi.

Kaavoista käytäntöön
Tässä joudutaan savolaisen perusongelman äärelle: Toemiihan tuo käätännössä, vuan mitel lie teorijassa? Teoreettiset kaavat ovat selvää kuin pläkki. Jatkossa koitan selostaa miten ne sovelletaan käytäntöön. Tarina pitkä – A4 lyhyt.