Viinakoulun kertomataulu

Näin tipattoman tammikuun loppupuolella on sopiva aika kerrata alkoholijuomien käyttömääriä. Mietin, että laittaisiko otsikkoon viinaoppi vai tämän viinakoulu. Viinaoppi vaikuttaisi liian suureelliselta. Viinakoulun kertotaulu viittaa paremmin viina-aiheen laskuopilliseen tarkasteluun.

Blogin aloituskuvana oleva yksilöllinen annostaulukko muistuttaa kertotaulua. Kertotaulu on tavallaan nopeutettua yhteenlaskua. Sitä voidaan soveltaa myös jako- ja vähennyslaskuihin. Annostaulukossa olevia lukuja voidaan kertoa, jakaa, laskea yhteen ja vähentää.

Annostaulukkoa voi katsella bogin aloituskuvasta. Sen saa ladatuksi itselleen mm älykännykkään osoitteesta: https://blogit.savonsanomat.fi/wp-content/uploads/2018/10/taulukko.pdf.

Käsittelin taulukkoaihetta aikaisemmin mm blogissa ”Vauhtia vekkulitaulukolle” 30.5.2019.

Monimutkaisten asioiden selvittämisessä puhutaan monesti yhteisen nimittäjän löytämisestä. Alkoholiasioissa tällainen yhteinen nimittäjä on alkoholin eli etanolin palamisaika. Alkoholiasioista keskusteleminen on annos- ja promillekeskeistä. Näistä painotuksista koituu hankaluuksia naisen ja miehen välisistä sukupuolieroista. Kun lähtökohdaksi otetaan etanolin palamisaika, niin nainen ja mies saadaan annoksineen ja promilleineen samalle palamisaikariville.

Desimaali- vai murtoluku?
Annostaulukon ongelma kertotauluun verrattuna on se, että annostaulukossa laskelmien tuloksina on päättymättömiä desimaalilukuja. Tästä seuraa se, että kertolaskut eivät mene tarkalleen tasan. Esim. sarakkeessa 80 kg on 1 tunnissa palava annosmäärä 0,67. Tarkka määrä olisi murtoluku 2/3 (80/120). Murtolukuja käyttämällä kerto- ja jakolaskujen tulokset olisivat tasan tarkkoja. Taulukon alaosassa annosmäärät on pyöristetty kokonaisluvuiksi

Jakamalla ja kertomalla
Annostaulukon laatiminen tapahtui menetelmällä juomisen jakolaskut. Tiettyjä palamisaikoja vastaavat juojien painoluokkien mukaiset annosmäärät tulevat jakamalla paino jakajaluvulla. Yhden tunnin palamisaikarivillä olevat yksilölliset annosmäärät ovat samalla palamisnopeus vakio- annoksina mitattuna. Jotain palamisaikaa vastaava annosmäärä on silloin nopeus kertaa aika. Esim. 80 kg painoluokassa 10 tunnin palamisaikaa vastaava annosmäärä on jakolaskuna 6,7 tai 6 2/3 annosta (10*80/120 = 6 2/3). Kertolaskuna annosmäärä olisi 10*0,67 = 6,7 eli 6 2/3.

Ruutuja ja vastauksia
Annostaulukossa on kaikkiaan 186 ruutua (13*14). Annosmääräruutuja on 130 (10*13) ja promilleruutuja 26 (2*13). Näiden annosmäärä- ja promilleruutujen lukemat voidaan laskea kahdella eri menetelmällä. Ne tarkastavat toisensa. Palamisaikasarake on perusasia, se on asiakokonaisuuden yhteinen nimittäjä. Jakajasarake on juomisen jakolaskujen apuväline. Kustakin ruudusta nähdään vastaukset kahteen – kolmeen kysymykseen.

Jätä kommentti

*