Viinaoppia ilman numeroita

Alkoholilaskelmien lähtökohta oli saada vastaus käytännön kysymyksiin niukkojen yleisohjeiden pohjalta. Alkoholivalistuksen perustiedot olivat: alkoholia palaa gramma tunnissa juojan kymmentä painokiloa kohti tai alkoholi palaa vakionopeudella kymmenesosa gramman tunnissa juojan painokiloa kohti. Nopeus on sama kummallakin sukupuolella. Alussa olivat nämä kaksi ohjetta ja verenalkoholin promillekaava.

Blogissa (10.9.2021) ”Oman painon ongelma” kappaleessa viisi tuli ongelma ja virhe murtoluvun supistamisessa ja sieventämisessä. Kun blogissa olevan miehen ”tarkan arvon” supistaa kahdella ja naisen ”tarkan arvon” viidellä, niin saadaan oikeat tulokset. Olisi pitänyt supistaa luvulla seitsemän pilkku viisi eikä viidellätoista. Silloin lopputuloksen tarkka arvo tulisi suoraan oikein: miehellä kahdeksan jaettuna seitsemän pilkku viidellä ja naisella kahdeksan jaettuna kuusi pilkku kuudella.

Virallisessa promillekaavassa kpc = A alkoholimäärä (A) on grammoina, esimerkkitapauksessa kuusikymmentä g. Toisaalta tämä grammamäärä on kahdeksan kertaa juojan painon kymmenes osa. Kun grammamääräksi laittaa kahdeksan kertaa painon kymmenyksen, niin painolukema supistuu pois kaavan kummaltakin puolelta ja kerroin (k) tulee kerrotuksi kymmenellä.

Kun promillekaavaan laittaa kertoimen (k) kirjainsymbolilla eikä naisen ja miehen kertoimien numeroarvoina ja grammamäärän kertolaskuna palamisaika (T) kertaa painon kymmenesosa, niin painolukema supistuu pois ja sen myötä myös alkoholimäärä ikään kuin häviää näkyvistä. Tämä taitaa olla hankala sanoilla selittää. Viinaoppi on mutkikasta, mutta laskuoppi loogista. Promillelukemaksi tulee palamisaika (T) jaettuna kymmenellä kerrotulla kertoimella (k). Kirjoitetaan asiat vielä kepulikaavoilla: promillet c = T/kymmenen(k). Sitten palamisajalle (T) kaava on: T = kymmenen (k) kertaa promillet (c).

Siirrytään laskuopista algebran yhtälöopin alkeisiin. Palamisajan ja vakioannosmäärän (a) välinen korrelaatiokaava on: pT = 120a. Vakioannoksille sovitettu promillekaava on: kpc = 12a. Kun nämä kaavat jaetaan keskenään tai ratkaistaan palamisaika (T) promillelukeman (c) funktiona, niin juojan paino (p) sekä vakioannosmäärä (a) supistuvat pois ja saadaan korrelaatiokaava: T = 10kc.

Koska kahdella todistelutavalla saadaan sama tulos, niin sitä voinee pitää luotettavana. Pyydän anteeksi otsikon vastaisia lukuja 10 ja 12. Puolustus: niiden tulo 120 on ruohonjuuritason viinaopin taikaluku.

Kommentit

  • Ruuvikorkki

    Ihmisillä on monenlaisia harrastuksia…

Kommentointi on suljettu.