Viinaoppia murtoluvuilla

Edellisessä blogissani käsittelin oman painon ongelmaa yksilöllisen annosmäärän ja maksimipromillelukemien kannalta. Ongelma näytti saavan ratkaisun, mutta tehdään vielä varmistuslaskelma toisilla painokiloilla ja toisella palamisajalla.

Laitetaan painoksi 95 kg ja palamisajaksi 12 tuntia. Alkoholia palaa 114 grammaa eli 9,5 annosta. Tämä 9,5 annosta on viereisten painoluokkien 90 ja 100 kg annosten puolivälissä.

Lasketaan sitten promillet miehelle ja naiselle erikseen virallisella promillekaavalla kpc = A.

Miehellä laskelma on: 0,75*95*c = 114. Siitä promillet (c) on 114/0,75*95. Supistetaan tuo murtoluku luvulla 9,5 niin saadaan: 12/7,5. Tämän jakolaskun tulos on promillelukema 1,6.

Naisella askelma on: 0,66*95*c = 114. Tästä promillet (c) on 114/0,66*95. Supistetaan luvulla 9,5 niin saadaan 12/6,6. Promillet naiselle on tämän jalolaskun tulos 1,818.

Edellisessä blogissa juojan painona oli 75 kg ja palamisaika kahdeksan tuntia. Promillelaskujen loppuvaihe oli miehellä osamäärä 8/7,5 ja naisella 8/6,6.

Nyt oli esimerkkinä 95 kg ja palamisaika 12 tuntia. Promillelaskujen tulos on silloin miehellä osamäärä 12/7,5 = 1,600 ‰ ja naisella 12/6,6 = 1,818 ‰. Nämä promillelukemat ovat samat kuin blogin annostaulukon promillesarakkeessa 12 tunnin rivillä.

Laskelmista voidaan tehdä johtopäätös, että promillelukema on palamisaika (T) jaettuna nestetilavuuskerroin (k) kymmenkertaisena. Kaavana se on: T = 10kc. Naisella c = T/6,6 ja miehellä c = T/7,5.

Tämän päiväisten kummankin laskelman lähtökohtana oli perustieto, että alkoholia palaa tunnissa yksi gramma kymmentä painokiloa kohti. Toinen perustieto sanoo, että alkoholi palaa vakionopeudella 0,1 grammaa tunnissa juojan painokiloa kohti. Sovelletaan tätä sääntöä promillelaskelmiin. Promillekaava olisi: k*p*c = T*0,1*p

Laskelma on silloin seuraava: k*95*c = 12*0,1*95. Kaavassa juojan paino supistuu pois!! Promillet (c) = 12*0,1/k. Lavennetaan kymmenellä: c = 12/10k.

Alkoholikeskustelussa selitetään usein, että selviämisaika riippuu juojan painosta. Laskelmien perusteella paino ei vaikuta, koska se supistuu pois. Yhden promillen humalasta nainen selviää normaalisti 6,6 tunnissa ja mies 7,5 tunnissa. Naisella palaa tunnissa 0,152 ja miehellä  0,133 ‰.