Vuorovaikutuksen neljä vaihetta

Ihmisen elimistön ja etanolialkoholin vuorovaikutuksessa on neljä vaihetta ja ne ovat: totuttelu, toleranssi, riippuvuus ja romahdus. Ruohonjuuritasolta katsellessa nämä vaiheet ovat itsestäänselvyyksiä, mutta yleisessä alkoholipoliittisessa keskustelussa ne sivuutetaan.
Näiden neljän vaiheen kestossa on suurta vaihtelua muutamasta kuukaudesta moniin vuosiin. Totuttelu lienee itsestään selvä vaihe. Tuskin kukaan saa ensimmäistä kirkasta viinaryyppyään niellyksi irvistelemättä ja köhimättä. Sopivalla harjoituksella nielemisongelmat poistuvat. Miedot ja makeat juomat ovat luku erikseen, niissä etanoli menee alas sujuvasti ja huomaamatta.
Toleranssivaihe on laajempi asia. Maksa pitää etanolia haitallisena aineena ja pyrkii poistamaan sitä entistä tehokkaammin. Aivot puolestaan tottuvat korkeampiin promilletasoihin ja vaativat lisää etanolia humalatunnelmaan pääsemiseksi. Alkaa maksan ja aivojen köydenveto, maksa ammentaa etanolia pois, aivot pyytävät lisää.
Riippuvuusvaiheessa köydenveto kallistuu aivojen voitoksi. Aivot saavat haluamansa määrät etanolia.
Romahdusvaihe on kehityksen lopputulos. Aivotkaan eivät kestä enää suuria etanolimääriä. Maksa ja monet muut elimet ovat vuosien mittaan saaneet vaurioita etanolista.
Missä vaiheessa alkoholihaittoihin puututaan tai pitäisi puuttua? Vaikuttaa siltä, että puuttuminen tapahtuu riippuvuus-ja romahdusvaiheen rajamailla. Tulokset ovat silloin huononlaisia. Totutteluvaihe on nykyään juomakulttuuria, ja siihen puuttumisesta nousisi iso metakka. Jäljelle jää toleranssivaihe.
Toleranssivaihe on yleisen mielipiteen ja yksilön kannalta arkaluontoinen asia. Toleranssivaiheen toteaminen ja takaisin normaalille juomakulttuuritasolle palaaminen voisivat estää isommat haitat. Toleranssivaihe näkyy maksan kuntokertoimen nousuna. Kuntokerroin saadaan mitatuksi kahdella alkometripuhalluksella. Kerroin on pidettävänä normaalitasolla eli ykkösenä.