Vuotuinen palamisaika ja kulutus

Lainaan Helsingin Sanomissa 1.9.2011 ollutta diplomi-insinööri Tapio Hannulan Mielipidekirjoitusta ”Kännissä kaksi kuukautta”. Hän kirjoitti: ”Suomalaisten viinankäyttö puhtaana alkoholina on henkeä kohti noin 10,5 litraa eli käytännössä grammoina 10 000 grammaa vuodessa. Lääketieteellinen fakta on, että normaali ihmiskehon maksa polttaa noin seitsemän grammaa tunnissa. Voidaan siis laskea, että tuon 10 000 gramman polttamiseen kuluu noin 1 400 tuntia vuodessa. – Eli kaksi kuukautta vuodesta suomalainen on kännissä yötä päivää. – Kun tavallisen työntekijän vuotuinen työtuntien määrä on noin 1 600 tuntia, tämä tarkoittaa, että karkeasti ottaen suomalainen on ajastaan yhtä paljon kännissä kuin työhommissa.”
Siinä on hyvä pohja elimistön lujuuslaskelmille. Katsotaan tilannetta tarkemmin. Tuo 10,5 litran kulutus on keskiarvo asukasta kohti, alle rippikouluikäiset mukaan lukien. Vuonna 2014 oli kokonaiskulutus 11,2 litraa 100-prosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Siitä tulee noin 750 vakioannosta, ja palamisaika on noin 1 300 tuntia vuodessa laskettuna juojien 70 kg keskipainon mukaan. Tuo 1 300 tuntia/vuosi tekee 3,6 tuntia vuorokaudessa. Tämäkin tulos on harhaanjohtava keskiarvo, sillä raittiit eivät polta mitään, ja heidän osuutensa grammoista ja tunneista tulevat juovien kansalaisten osaksi keskiarvon päälle.
Vuonna 2014 raittiiden osuus 15 – 64 vuotiaasta väestöstä oli 13 % miehistä ja 14 % naisista. Kun raittiiden osuus otetaan huomioon, niin juojia kohti laskettu kulutus on noin 13 litraa 100 % alkoholia vuodessa. Se on 865 vakioannosta vuodessa ja noin 2,4 annosta päivässä. Palamisajat ovat 1480 tuntia vuodessa ja 4,1 tuntia vuorokaudessa.
70 kg painavalla juojalla kohtuus olisi 1,4 vakioannosta päivässä ja palamisaikana 2,4 tuntia. Yllä olevan laskelman mukaiset 2,4 vakioannosta ja palamisaika 4,1 tuntia ovat 1,7 kertaa kohtuus. Palamisaika 4,1 tuntia on yli puolet lakisääteisestä 8 tunnin työpäivästä.
Vanhat riskikäytön eli suurkulutuksen rajat olivat naisella 16 ja miehellä 24 vakioannosta viikossa. Se on 2,3 ja 3,4 vakioannosta päivässä ja vuosikulutuksena naisella 12 ja miehellä 18 litraa 100 % alkoholia vuodessa eli keskimäärin 15 litraa vuodessa.
Kun alkoholijuomia käyttävien kulutukseksi saadaan tuo 13 litraa vuodessa, niin se on melko lähellä keskimääräistä suurkulutusta eli 15 litraa. Tämä kävisi jo luonnolliseksi selitykseksi alkoholihaitoille.
Mielestäni elimistö kestää etanolialkoholia noin 0,11 litraa kiloa kohti vuodessa. Palamisaikana se on 880 tuntia vuodessa. Kun juojia kohti laskettu kulutus oli palamisaikana 1480 tuntia vuodessa, niin se on 1,7-kertainen elimistön kestokykyyn eli kohtuuteen verrattuna.