Ylinopeus alkoholin palamisessa

Edellisessä blogissa 16.7.2022 käsittelin Widmarkin kaavaa ja normaaleja alkoholin palamisnopeuksia. Tarkastellaan tällä kertaa normaalia suurempia nopeuksia ja niitä havainnollistavia laskelmia. Ylinopeus palamisessa tarkoittaa normaalia lyhempää selviämisaikaa. Sitä kuvaa sanonta: ”— selvitä kossupullosta alta aikayksikön”.

Kossupullosta selviäminen

Puolen litran kossupullossa 32 % til. on etanolia 160 ml = 128 grammaa. Lasketaan aluksi normaalit selviämisajat grammamittojen perusteella. Laskelma on 70 kg henkilölle erikseen miehelle ja naiselle. Kun etanolin normaali palamisnopeus on 0,1 g/h/kg, niin 70 kg miehellä sekä naisella normaali selviämisaika olisi 18 h 17 min. (128/7). Millilitroina palaa 70 kg henkilöllä 8,75 ml/h eli palamisaika on  sama 18 h 17 min. (160/8,75).

Kossupullosta saatavat maksimipromillet ovat miehellä c0 = 128/0,75*70 = 2,438 ‰ ja naisella c0 = 128/0,66*70 = 2,771 ‰. Näistä promilleista selviämisaika on sama, 18 tuntia 17 minuuttia. Promilleista mitattuna saadaan sama aika. Miehellä aika on 2,438/0,1333 = 18,29 tuntia ja naisella 2,771/0,1515 = 18,29 eli 18 tuntia 17 minuuttia.

Jos palamisnopeus olisi 3-kertainen, niin selviämisaika on sekä miehellä että naisella 6 tuntia 6 minuuttia. Kun vuorokausi jaetaan tavallisesti 8 tunnin jaksoihin: työaika, vapaa-aika ja yöuni, niin tuo noin 6 tunnin selviämisaika on alle näiden aikayksiköiden.

Montako kossupullollista vuorokaudessa ehtisi palaa kolminkertaisella nopeudella? Silloin Palamisnopeus olisi miehellä 3*4/30 = 0,4 ‰/h ja naisella 3*1/6,6 = 0,4545 ‰/h. Promillekaavalla saadaan kummallekin yhdessä tunnissa palava grammamäärä (A) etanolia. Miehellä A = 0,75*70*0,4 = 21 grammaa/ eli 24*21 = 504 grammaa vuorokaudessa. Naisella A = 0,66*70*3*/6,6 = 21 gramma tunnissa eli 24*21 = 504 grammaa vuorokaudessa. Tämä 504 grammaa on kossupulloina 3,9375 eli vähän vaille neljä pullollista. Tuo 21 grammaa on tietenkin kolme kertaa normaali 7 grammaa.

Jos palamisnopeus on kaksinkertainen, niin yhdessä tunnissa palaa 14 grammaa etanolia ja vuorokaudessa 336 grammaa. Tämä olisi noin kaksi ja puoli kossupullollista.

Nämä olivat laskelmia oletusnopeuksilla. Oikeat nopeudet saadaan kahden alkometripuhalluksen tuloksista. Se on jatkon aihe.