Ylinopeus liikenteessä ja juomisessa

Verrataan nopeusrajoituksia ja ylinopeuksia liikenteessä ja alkoholijuomien nauttimisessa. Liikenteessä nopeusajoitukset vaihtelevat tien laadun ja ympäristön mukaan. Alkoholijuomien käytössä on eri kulutustasoja haittojen mukaisesti.
Autojen nopeusmittarissa huippulukema on keskimäärin 240 km/h. Moottoriteillä nopeusrajoitus on 120 km/h, valtateillä on 100 km/h ja taajamissa 50 – 40 km/h. Katuristeyksissä ajetaan noin 24 km/h. Nopeusrajoitukset ovat siten 1/2 – 1/2,4 – (1/4,8 – 1/6) mittarin huippulukemasta. Risteyksissä nopeus on luonnostaan noin 1/10 huippunopeudesta ilman rajoituskylttejäkin.
Alkoholijuomien nauttimisessa huippunopeutta vastaa se, miten paljon maksa normaalisti polttaa etanolialkoholia vuorokauden aikana. Tämä maksimi tai huipputeho on 2,4 grammaa eli 3 millilitraa juojan painokiloa kohti. 100-kiloisella henkilöllä palaa 240 grammaa ja 80-kiloisella 240 millilitraa vuorokaudessa. Nämä lukemat 240 vastaavat auton nopeusmittarin huippulukemaa.
Kohtuus alkoholijuomien nauttimisessa on 1/10 osa huipputehosta. Liikenteessä se vastaa risteysajoa. Riskikäyttö on 1/5 osa huipputehosta ja se vastaa taajamanopeuksia liikenteessä. Kertajuominen on (1/2,4) eli 10/24 osaa maksimista.
Etanolialkoholin palamisaikoina kohtuus on 2,4 h, riskikäyttö 4,8 h, kertajuominen 10 h ja täysteho 24 h. Kun nuo lukemat kertoo kymmenellä, nähdään miten ne sijoittuvat auton nopeusmittarin asteikolle 24 – 48 – 100 – 240 km/h.
Lukemat 80 km/h ja 120 km/h eivät sisälly alkoholijuomien annossuosituksiin. Ne ovat kolmasosa ja puolet nopeusmittarin huippulukemista. Vakioannosmäärinä ne ovat paino/15 ja paino/10 ja palamisaikana 8 ja 12 tuntia.
Juomisen ylinopeuksien rajoista todetaan, että riskikäytössä annosrajoitus on paino/25 ja kertajuomisessa paino/12. Auton nopeusmittarissa nämä rajat ovat 48 km/h ja 100 km/h kohdalla.