Ylinopeuspuhallukset

 Tarkastellaan laskelmia, joilla todetaan ylinopeus alkoholin (etanolin) palamisessa. Siinä tarvitaan kaksi alkometripuhallusta kellosta katsotuin aikavälein. Alkoholipitoisuuksia mitattiin myös uloshengitysilmasta jo 100 vuotta sitten. Kahdessa litrassa uloshengitysilmaa on alkoholia yhtä paljon kuin 1 cm3:ssa (1 ml: ssa) verta.

Widmarkin aikaan promilletasojen laskua eli alkoholin palamisnopeutta seurattiin minuuttiaikataululla eli promilleina/minuutti.

Widmarkin kaavasta: ct = c0 – ßt voidaan kehittää kaava palamisnopeudelle (ß)

ß = (ct1 – ct2)/(t2 – t1).

Tässä kaavassa t2 ja t1 ovat alkometripuhallusten kelloajat, t2 on myöhäisempi ja t1 ensimmäinen.

Promillelukemat ct1 ja ct2 ovat kelloaikoina t1 ja t2 puhalletut promillet.

Tehdään esimerkkilaskelmat miehelle ja naiselle siten, että puhallukset ovat 1,5 tunnin välein ja

ensimmäisellä puhalluksella promillet ovat molemmilla 0,9.

Mies

Ensimmäinen puhallus tapahtukoon klo 13:00 ja promillet on 0,9. Toisessa puhalluksessa klo 14:30  promillelukema on 0,5 ja näiden erotus on 0,4. Tämä on 0,00444… promillea minuutissa eli 0,2666.. promillea tunnissa (murtolukuna 0,4/1,5 = 4/15).

Kaavaan sijoitettuna laskelma on: ß = (0,9 – 0,5)/(14:30 – 13:00) = 0,4/90 = 0,00444… promillea/min. = 0,2666.. promillea/tunti. Tämä lukema on kaksinkertainen verrattuna normaaliin palamisnopeuteen 0,1333 promillea/tunti.

 

Nainen

Naisella toisen puhalluksen tulos on 0,445455 promillea.

Sijoitetaan lukemat kaavaan: ß = (0,9 – 0,445455)/(14:30 – 13:00) = 0,454545 /90 = 0,0050505 promillea minuutissa. Se on 0,3030 promillea tunnissa, mikä on kaksinkertainen normaaliin 0,1515 verrattuna.

 

Laskelmat Tolkun kaavalla nT = 10kc

Mies

n*1,5 = 10*0,75*0,4                                josta n = 2

Nainen

n*1,5 = 10*0,66* 0,454545…                  josta n = 2    [6,6*(3/6,6)]/1,5

 

Kaavoista arkirutiiniin

Kaavojen mukaan tehdyt palamisnopeuslaskelmat näyttävät monimutkaisilta. Esitän niissä eri mittayksiköiden ja mittaustapojen vertailua.

Käytännössä palamisnopeus saadaan mitatuksi tekemällä kaksi alkometripuhallusta yhden tunnin  välein. Silloin palamisnopeus on suoraan ensimmäisen ja toisen promillelukeman erotus.