Muutosagentti – uusi maakunnallinen toimija!

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (tuttavallisemmin I&O) -kärkihankkeeseen on nimetty joukko uudenlaisia toimijoita – muutosagentteja. Osa agenteista aloittaa tehtävässään lokakuussa, loput marraskuussa. Agentit olivat koolla sosiaali- ja terveysministeriössä syyskuun lopussa, jolloin käytiin läpi agentin roolia maakunnallisena muutoksen tekijänä. Muutosagenttien ensiesiintyminen on lokakuussa käynnistyvien maakunnallisten tilaisuuksien yhteydessä. Lappeenrannasta käynnistyvä tilaisuuksien sarja päättyy joulukuun alussa, […]

Lue lisää

Kaltoinkohtelu: tunnista & toimi!

Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt, palvelutalot ja laitokset, ovat asuin- ja hoitoympäristö noin 60 000 erilaiselle iäkkäälle naiselle ja miehelle, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden. Kahdella kolmesta hoidon ja huolenpidon tarve aiheutuu muistisairaudesta. Toimintayksiköissä asiakkaiden tarpeisiin vastaajina toimii liki 40 000 hoitotyöntekijää. Toimintayksikköjen seinien sisäpuolella tehdään paljon laadultaan hyvää hoitotyötä, mutta siellä on kautta aikain havaittu myös […]

Lue lisää

Aikalaishistoriaa

Sosiaali- ja terveysministeriölle luovutettiin hiljattain raportti lastensuojelun sijaishuollon epäkohdista ja lasten kaltoinkohtelusta. Kun näitä epäkohtia alettiin selvittää vuoden 2011 lopulla, oli vastaavia selvityksiä siinä vaiheessa tehty mm. muissa Pohjoismaissa.  Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella monitieteisessä tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmän tehtävänä oli luoda kuva suomalaisen lastensuojelun sijaishuollossa vuosina 1937–1983 koetuista epäkohdista, kaltoinkohtelusta ja väkivallasta sekä mekanismeista, […]

Lue lisää

10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – NYT!

Maanantaina 21.3.2016 Helsingin Katajanokalla oltiin virallisesti käynnistämässä pitkään yhdessä valmisteltua kärkihanketta ’Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa’ ja lähettämässä sitä vauhdikkaan toteutuksen vaiheeseen.  Tilaisuudessa oli läsnä hyvä energia tulevaisuuden työstöön. Hyvin oli tiedostettu se, että tulevaisuus ei tule, vaan se tehdään: on luovuttava koko joukosta vanhaa, että uudelle löytyy tila. Työtä muuttaa pysyvästi digitalisaation […]

Lue lisää

Koti- vai laitoshoitoa? Vai jotain ihan muuta?

Iäkkäiden kotiin annettavien palvelujen laatu ja palveluvalikoima ovat alkuvuodesta kirvoittaneet paljon mielipiteitä mediassa – on puhuttu iäkkäiden heitteille jätöstä, muistisairaiden kotona asumisen ongelmista sekä asiakkaiden ja heidän läheistensä kuulluksi tulemisesta päätöksiä tehtäessä. Kotihoitoa kritisoidaan, mutta myös laitoshoito laatuongelmineen on noussut mitä rankimmalla tavalla esille. Laatu puhuttaa ja se puhe on tärkeää kuulla. Laatuongelmia pitää ja […]

Lue lisää

Ikäystävällisen yhteiskunnan rakennuspuita

Ajatuksemme väestön ikärakenteen muutoksen mukanaan tuomista muutoksista ja niihin varautumisesta on käännettävä – suorastaan pakotettava – uusille urille. Näin totesi esimerkiksi WHO lanseeratessaan ikäystävällisen yhteisön käsitettä 2000-luvun puolivälissä. Uusi ura on konkreettisesti mm. investointia iäkkäiden ihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitoon sekä mahdollisuuksien turvaamista omannäköiseen iäkkään ihmisen elämään ja mielekkääseen tekemiseen, osallistumiseen ja vaikuttamiseen yhteisöissä. Ja näiden […]

Lue lisää

Kärkihankkeella vauhtia & uutta designia palvelujen kehittämiseen

Ikääntymisen ei pidä tulla yllätyksenä kenellekään – ei minulle tai sinulle yksilöiden perspektiivistä asiaa katsoen eikä yhteiskunnalle, jonka on nähtävä asia helikopteriperspektiivistä. Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän palvelujärjestelmän turvaamiseksi muutos on välttämätön ja myös mahdollinen, kunhan päämäärä on selkeä ja kaikkien osallisten tiedossa. Ja sitoutuakin siihen pitää. Muutos edellyttää väestön ikärakenteen muutoksen ymmärtämistä ilmiönä, yhteistä tulevaisuusnäkyä sekä tutkimusten esiin nostamien kriittisten pisteiden tunnistamista […]

Lue lisää