10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – NYT!

Maanantaina 21.3.2016 Helsingin Katajanokalla oltiin virallisesti käynnistämässä pitkään yhdessä valmisteltua kärkihanketta ’Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa’ ja lähettämässä sitä vauhdikkaan toteutuksen vaiheeseen.  Tilaisuudessa oli läsnä hyvä energia tulevaisuuden työstöön. Hyvin oli tiedostettu se, että tulevaisuus ei tule, vaan se tehdään: on luovuttava koko joukosta vanhaa, että uudelle löytyy tila. Työtä muuttaa pysyvästi digitalisaation lävistämä toimintaympäristö, jossa sosiaali- ja terveydenhuolto ovat integroidut, ja jossa

  • yhä useampi asiakas/potilas on iäkäs ihminen
  • yhä useampi asiakas/potilas on tilanteessa, jossa hänen ongelmansa ovat monikerroksiset, osin jo ylisukupolviset, ja jotka voidaan ratkoa vain monien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä työnä
  • sairauksien kirjo jatkuvasti moninaistuva ja osaamisen haastava
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten roolina on yhtäältä olla valmentaja ja tarjota tukea elämänhallintaan ja omahoitoon ja toisaalta, turvata hyvä palliatiivinen ja muu hoito elämän loppuvaiheessa
  • hoitamisen ympäristönä on yhä useammin asiakkaan/potilaan koti
  • hoitoperiodit ovat yhä lyhempiä, jolloin erityistä huomiota on kiinnitettävä asiakkaan/potilaan siirtymiin, harmaille alueille, joissa ovat suurimmat laadun ja vaikuttavuuden uhat
  • työn tukena pitää käyttää näyttöä nykyistä enemmän.

Millaista tulevaisuutta rakennamme, millaista muutosta teemme? Kärkihankkeessa

  1. käynnistetään kaikissa maakunnissa iäkkäiden integroidun palvelukokonaisuuden suunnittelu, palkataan muutosagentit toiminnan tueksi ja nopeutetaan kohdennetulla ohjauksella jo hyvin alkanutta kehitystyötä; oppia otetaan jo kehitetyistä alueellisista palvelujenkokonaisuuksista
  2. kokeillaan keskitetyn asiakas/palveluohjauksen mallia (ns. yhden luukun mallia), jossa neuvoja, tukea ja palveluja tarvitsevan iäkkään kanssa yhdessä etsitään ratkaisuja tilanteeseen; yhdelle apu voi löytyä vaikkapa järjestön Ystäväpiiristä, toinen tarvitsee tuen ja palvelujen monipuolista selvittämistä tarkoituksenmukaisen palvelun saamiseksi
  3. luodaan, kokeillaan ja juurrutetaan kotihoidon ja muiden kotona asumista tukevien palvelujen sisältöä kehittäviä toimintamalleja.

Omais- ja perhehoidon osalta kärkihankkeessa kokeillaan/otetaan käyttöön vammaisten lasten, mielenterveyskuntoutujien sekä iäkkään muistisairaan ihmisen omaishoitoa parantavia malleja. Lisäksi alueille perustetaan omais- ja perhehoitajien tueksi omais- ja perhehoidon keskuksia, joissa mm. annetaan valmennusta omais- ja perhehoitajille, varmistetaan hyvinvointi- ja terveystarkastuksiin pääsy ja  vertaistuen mahdollisuus. Tavoitteena on myös kehittää keinoja, joilla monipuolistetaan omais- ja perhehoitajien vapaiden sijaistuksia. Omais- ja perhehoidon keskukset myös rekrytoivat uusia perhehoitajia, etenkin iäkkäille.

Tiedotusvälineiden kautta saamme toistuvasti kuvaa siitä, millaisia laatuongelmia on iäkkäiden palveluissa ja omaishoidossa. Huomattavasti vähemmän pääsemme lukemaan uutisia, joissa palveluja on kehitetty iäkkäiden ja omaishoitoperheiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Näitä kertomuksia olisi aivan yhtä paljon. Meillä on Suomessa hyvää, paljon keskinkertaista ja myös laadultaan huonoa palvelua.  Hyvää on nyt kärkihanketta toteutettaessa tarmokkaasti levitettävä kaikkiin kuntiin ja alueille. Meillä on paljon laadun parantamisen paikkoja, mutta kärkihankkeen kautta myös ainutlaatuinen optio parantaa. Nyt on edettävä reippaalla myönteisellä asenteella ja näytettävä, että paremman, yhdenvertaisemman ja joustavamman palvelujärjestelmän tekeminen on mahdollista. Käytetään tämä tilaisuus hyväksemme ja pannaan toimeksi! Tehdään tämä yhdessä niin, että vuonna 2019 voimme Laotsen sanoin todeta: ”Me teimme sen.” Tehdään kärkihankkeesta meidän kaikkien ikioma hanke.

 

Tutustu kärkihankkeeseen: http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito

Twitter: #IKIOMAT