Muutosagentti – uusi maakunnallinen toimija!

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (tuttavallisemmin I&O) -kärkihankkeeseen on nimetty joukko uudenlaisia toimijoita – muutosagentteja. Osa agenteista aloittaa tehtävässään lokakuussa, loput marraskuussa. Agentit olivat koolla sosiaali- ja terveysministeriössä syyskuun lopussa, jolloin käytiin läpi agentin roolia maakunnallisena muutoksen tekijänä. Muutosagenttien ensiesiintyminen on lokakuussa käynnistyvien maakunnallisten tilaisuuksien yhteydessä. Lappeenrannasta käynnistyvä tilaisuuksien sarja päättyy joulukuun alussa, yhteensä 19 kiertue-etapin jälkeen.

Muutosagentti on kärkihankkeen maakunnallinen toimeenpanija, jonka keskeinen yhteistyökumppani on alueen sote -muutosjohtaja. Muutosta tehdään yhdessä. Agentin tehtävinä on erityisesti

 • Alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurruttaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Maakunnan toimijoiden muutokseen innostaminen ja motivointi
 • Tietoon perustuvan muutoksen johtaminen hallitsemalla alueellinen iäkkäiden palvelujen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys
 • I&O -kärkihankkeen kokeilujen tuki niillä alueilla, joissa niitä on.
 • Kärkihankkeessa

Tule siis tapaamaan oman maakuntasi muutosagenttia aluekierroksen tilaisuuksiin – ja ennen kaikkea: tule mukaan tekemään muutosta iäkkäiden palveluissa, erityisesti kotiin annettavien palvelujen kirjon monipuolistamiseksi ja sisällön uudistamiseksi sekä kaikenikäisten omaishoidon parantamiseksi. Muutoksen tarpeesta emme varmastikaan ole eri mieltä. Koska toivomme tiedon kärkihankkeesta ja sen muutoksen tekijöistä leviävän laajalle, on jokaisen aluekierroksen tilaisuuden yhteydessä info paikallisille medioille.

Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä suunnitelma iäkkäiden elämisen ja palvelujen yhdistämisestä maakunnassa sisältäen suunnitelman toteutumisen seurannan.

Tule siis tapaamaan oman maakuntasi muutosagenttia aluekierroksen tilaisuuksiin – ja ennen kaikkea: tule mukaan tekemään muutosta iäkkäiden palveluissa, erityisesti kotiin annettavien palvelujen kirjon monipuolistamiseksi ja sisällön uudistamiseksi sekä kaikenikäisten omaishoidon parantamiseksi. Muutoksen tarpeesta emme varmastikaan ole eri mieltä. Koska toivomme tiedon kärkihankkeesta ja sen muutoksen tekijöistä leviävän laajalle, on jokaisen aluekierroksen tilaisuuden yhteydessä info paikallisille medioille.

Kärkihankkeessa

 • Teemme yhdessä
 • Uudistamme palvelujen rakennetta ja valikkoa asiakas- ja tarvelähtöisesti hyvin yhteen sovitetuksi palvelukokonaisuudeksi
 • Kehitämme erityisesti kotiin annettavien palvelujen valikkoa ja kotihoidon sisältöä – maalissa ei olla vielä!
 • Edistämme kaikin tavoin kaikenikäisten asumisen vaihtoehtoja
 • Edistämme omais- ja perhehoidon kehitystä lisäämällä em. palvelumuotojen houkuttelevuutta ja hoitajien hyvinvointia
 • Parastamme, mallinnamme, kokeilemme ja juurrutamme!

”Kun muutoksen tuulet puhaltavat, on parempi rakentaa tuulimyllyjä kuin suojamuureja”.

Jätä kommentti

*