#kasvaSuomi – vaikuta äänelläsi!

Suomi on maailman yrittäjyysvertailussa (Global Entrepreneurship Index 2018) sijalla 12 ja Euroopassa sijalla 9. Suomi jää vertailussa jälkeen muun muassa Tanskalle (6.), Islannille (7.) ja Ruotsille (9.).  Yrittäjyyden arvostus Suomessa on parin vuosikymmenen takaisesta noussut huimasti, myös yrittäjyyden olosuhteet ovat kehittyneet myönteisesti – mutta sijoituksesta päätellen hitaammin kuin useimmissa pohjoismaissa. Globaalissa maailmassa tällä on merkitystä, yritysten sijoituspaikasta käydään kilpailua paitsi Suomen sisällä, myös maiden välillä.

Useimmat meistä ymmärtävät, että yrittäjät luovat yritystensä kautta Suomeen työtä ja kasvua – työpaikat syntyvät pk-yrityksiin. Julkinen sektori työllistää, mutta siinä palkanmaksajina toimivat veronmaksajat. Yrittäjyydestä on kasvatettava vahva tukijalka Suomen menestymiseksi myös tulevaisuudessa.

Eduskuntavaaleissa Savo-Karjalan vaalipiirissä on yhteensä 165 ehdokasta, joista yrittäjäehdokkaiden osuus on 24 prosenttia. Yrittäjäehdokkaiden määrä on kasvanut reilulla 44 prosentilla edellisiin vaaleihin verrattuna.  On hienoa, että yrittäjät oman, usein vaativan työnsä lisäksi, ovat kiinnostuneita politiikan kautta tehtävästä vaikuttamistyöstä. Uskon, että yrittäjäehdokkailla on erinomainen näkemys siitä mitä asioita valtakunnassa on kehitettävä yrittäjyyden edellytysten parantamiseksi.

Suomen Yrittäjien laatiman #kasvasuomi -ohjelman mukaan yrittäjyyden olosuhteiden parantamiseksi on luotava mm. investointeihin ja työllistämiseen kannustava verotusjärjestelmä, uudistettava työmarkkinoiden pelisääntöjä sekä vähennettävä yrityssääntelyä. On myös huolehdittava siitä, että yrityksillä on osaavaa työvoimaa, ja kannustettava yrittäjiä huolehtimaan itsestään ja omasta jaksamisestaan sekä sosiaaliturvasta.

Yrittäjäehdokkailla on paitsi halua, myös kykyä kehittää yrittäjyyden olosuhteita. Yrittäjänä toimiminen on usein kokonaisuuksien hahmottamista, olennaisten asioiden löytämistä isosta massasta sekä taitoa tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.  Työllistävissä yrityksissä tulosta ei tehdä yksin vaan yhdessä, samaan hiileen puhaltaen syntyvät suurimmat lieskat.  Erityisesti viime aikoina olen kaivannut tuota yhteisen hyvän eteen yhdessä tehtävää työtä, joustamista omasta ideologiasta ja kompromissien tekemisen taitoa. Sitä soisin tulevilla kansan edustajilla olevan.

Kannattaisiko sinunkin äänestää yrittäjä eduskuntaan?

Kirjoittaja on Kuopion Yrittäjien toiminnanjohtaja Kirsi Sisso-Litmanen