Rakkaudesta lajiin!

Kuopion Yrittäjät palkitsi Leena Ståhlbergin vuoden Yksinyrittäjänä, tunnustuksen luovutti Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Karppi.

Kuopion Yrittäjät luovutti vuoden Yksinyrittäjä -tunnustuksen SUUNTA-palvelujen Leena Ståhlbergille Kuopion kaupungintalolla 18.2. järjestetyssä tilaisuudessa. Leena piti tilaisuudessa kiitospuheen, jonka haluamme jakaa edelleen. Varoitus: puhe sisältää intohimoa ja rakkautta!

Lämmin kiitos Kuopion yrittäjien hallitukselle, että teitte tänä vuonna tällaisen valinnan. Tuntuu etuoikeutetulta olla noteerattu vuoden yksinyrittäjän tittelillä – ja vieläpä valtakuntamme ylivoimaisesti parhaan paikallisyhdistyksen taholta!

SUUNTA-palvelut on perustettu rakkaudesta lajiin. Ja se laji on ohjaus: ihmisten ohjaaminen, kohtaaminen, rinnalla kulkeminen, kannustaminen ja motivointi. Perustin vuonna 2014 tämän yrityksen, koska uskoin vahvasti siihen, että ihminen tarvitsee rinnalla kulkijaa sekä tukea ja kannustusta ja kuulluksi tulemista sellaisissa elämäntilanteissa, joissa häneltä puuttuvat seuraavat askelmerkit, merkityksellisyyden kokemus tai motivaatio. Tämä usko oli oikeastaan yritykseni toiminnan käynnistämisen taustalla. Kuten myös ajatus siitä, että minulla olisi ehkä vähän enemmän annettavaa, kuin mitä silloisessa virkatyössäni pystyin ohjauksen saralla antamaan. Tämä usko on vain vahvistunut tässä yrittäjävuosieni aikana. Olen saanut kohdata monenlaisia elämäntarinoita ja ihmisiä ja auttaa heitä konkreettisesti eteenpäin. Olen myös päässyt kehittämään oppilaitosten ulkopuolella tapahtuvaa ohjausta sekä valmentavan ohjauksen menetelmiä ja välineitä ja viemään näitä myös yritysmaailman hyödynnettäviksi.

Kun tekee jotain uutta ja uudistavaa, saattaa korviin kantautua myös soraääniä. Yrityksen perustamisvaiheessa ihan asiantuntijoiden kanssa pohdittin, että ovatko ihmiset valmiita tällaiseen palvelumuotoon, jota on totuttu saamaan perinteisesti julkisella sektorilla, oppilaitosten seinien sisällä. Mutta ajattelin silloin (ja ajattelen edelleen), että jos ihmiset ovat valmiita ostamaan hieronta-, lääkäri-, psykologi- tai vaikkapa personal trainer-palveluita, niin miksi he eivät voisi myös ostaa opinto-ohjaus- ja uravalmennuspalveluita? Työni suunnannäyttäjänä on osoittanut, että tälle palvelulle löytyy kysyntää, ja että palvelun maksullisuus ei ole monellekaan ongelma, se koetaan enemmänkin oman tulevaisuuden suunnittelun ja hyvinvoinnin eteen tehdyksi satsaukseksi, joka voi kantaa hyvin monissa elämänvaiheissa vielä ohjauksen jälkeenkin. Myös julkinen palvelusektori on voinut omille asiakkailleen ostaa palvelujani, tästä hedelmällisestä yhteistyöstä esimerkiksi työllisyyspalveluiden ja erilaisten työllistämishankkeiden kanssa olen suunnattoman kiitollinen.

Soraäänistä eniten ovat loukanneet kommentit bisneksen tekemisestä ja rahan perässä juoksemisesta. Voin nyt julkisesti kuuluttaa, että tämän vuoden yksinyrittäjän sanavarastoon ei kuulu sanapari ”tehdä bisnestä”. Se ”rakkaudesta lajiin” on nimittäin enemmän tämän yrityksen juttu. Toki minun on yrittäjänä hinnoiteltava palveluni ja pyydettävä maksua asiantuntijuudestani ja osaamisestani, kuten kaikki me yrittäjät teemme, jotta saamme leipää pöytään ja laskut maksettua. Raha on tärkeä toimeentulon kannalta, mutta yritystoimintani taustalla ovat ihan eri motiivit: minulla on vilpitön halu ja tarve auttaa ihmisiä ja löytää heille paikka, mihin kiinnittyä. Rahallakaan ei voi mitata sitä palkitsevuuden tunnetta, kun joku on löytänyt vaikkapa opiskelupaikan, jonne hakee, tai kun joku syrjäytynyt nuori on saanut ohjauksessa uusia ajatuksia niin, että hän uskaltaa hakea opiskelemaan. Tai kun joku useita välivuosia viettänyt nuori pääseekin opiskelemaan mieluisalle alalle tai joku pitkään työttömänä ollut tai irtisanottu ihminen on saanut työpaikan. Ne ovat ohjausalan yrittäjän kohokohtia ja hetkiä, jolloin tuntee tekevänsä niin merkityksellistä ja tärkeää työtä, ettei tästä työstä halua koskaan eläkkeelle!

Haluan vielä lopuksi kiittää tätä savolaista yrittäjäverkostoa, jonka olen aina mieltänyt toisia tukevaksi, kannustavaksi ja innostavaksi. Kiitos teille! Isoin kiitos menee kuitenkin yrittäjän tärkeimmälle sidosryhmälle, perheelle: miehelleni Heikille, lapsilleni sekä omille vanhemmilleni ja veljelleni, jotka kaikki jaksavat tukea, kannustaa ja tsempata sekä ennen kaikkea seurata vierestä tätä loputonta intoiluani minulle tärkeän työn ja elämäntavan äärellä. Kiitos! <3

Kirjoittaja on opinto-ohjaaja, motivaatiovalmentaja, työhönvalmentaja ja kouluttaja yrityksissä www.suuntapalvelut.fi ja www.opocoaching.fi.