Kansalaisaloitteessa on voimaa

Maaliskuisena sunnuntai-iltana nousi hymy, kuin vahingossa ihan korviin asti. Kansalaisaloite aidosti maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta saavutti 50 000 allekirjoituksen rajan, tarkka aika oli 19.37. Kansalaisaloite etenee eduskuntaan ja samalla otetaan askel yhdenvertaisempaa koulutusta kohti. Mitä muuta?

Kirjoitin #maksuton2aste kirjoituksen loppusyksystä, jossa avasin kampanjaa ja sen tarkoitusta sekä taustaa blogissani. Tiivistettynä; ammatillinenkoulutus sekä ylioppilastutkinnon suorittaminen on Suomessa maksutonta, mutta todellisuudessa opiskelujen materiaalikustannukset nousevat helposti tuhansiin euroihin. Kansalaisaloitteella vaaditaan perusteellista selvitystä ja vaihtoehtoja lain muuttamiseksi niin, ettei opiskelijalle opintojen kannalta välttämättömistä hankinnoista syntyisi näin kohtuuttomia kuluja. Joillekkin kulut ovat este opintoihin.
Allekirjoitusten määrä aloitteella takaa sen, että eduskunnan on otettava asiaan jollain tapaa kantaa, mutta se ei tarkoita materiaalikustannusten häviämistä.

Opetus ja kulttuuriministeriö kertoi muutama päivä sitten aloittavansa kartoituksen lukio- ja ammatillisenkoulutuksen maksullisuuden poistamisesta sekä siitä aiheutuvista kuluista. Karkea arvio Uutissuomalaisen julkaisemassa haastattelussa oli 100miljoonan euron vuosikustannuksia. Tämän myötä toisena vaihtoehtona selvitettäisiin avustuksen kohdentamisella sitä eniten tarvitseville, mutta kuinka tämä toimisi? Itseä arvelluttaa ne tekijät jotka määrittäisivät avun tarpeen virastojen mukaan. Minkä mukaan tämä laskettaisiin?

Toisen asteen tutkinnon materiaalikustannukset ovat myöskin yksi syy suomessa opintojen keskeytymiselle. Jokainen keskeytyminen viivästyttää tulevan alan ammattilaisen työelämään siirtymistä. Jatkuvalla koulutuksella työpaikoille saadaan tasaisesti uusia huippuosaajia, joten kustannukset eivät saisi estää koulutusta. Uudet osaajat jättävät oman kädenjälkensä yritykseen ja sitä kautta koko ajan uudistuvaan työelämään. Suomi tarvitsee näitä osaajia, rakentaakseen hyvinvoivaa tulevaisuuttaan.

Opiskelijan joutuessa keskeyttämään opintonsa, hän on vaarassa syrjäytyä, sillä usein esimerkiksi muutettaessa opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja kaverit muodostuvat lähinnä opintotovereista. Syrjäytyneiden määrän ei tulisi kasvaa.

Nämä yli 50 000 nimeä kansalaisaloitteen takana viestivät siitä, kuinka monia lukio ja amiskoulutuksen kustannukset koskettavat. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että kaikki tämä tapahtuu ja maksuton toinen aste on täällä. Ensimmäinen välietappi on vasta saavutettu, askel lähemmäksi yhdenvertaista opiskelua toisella asteella. Siksi sanonkin nyt yli 50 000 kertaa kiitos.

Kansalaisaloitetta voi kannattaa vielä tämän viikon sunnuntaihin asti.

Kuva: Laura Leskinen

Olen ehdolla Suomen Ammattiin Opiskelevien liiton SAKKI ry:n varapuheenjohtajaksi huhtikuisessa liittokokouksessa. Tulevan kahden vuoden aikana tulisin takaamaan liiton näkyvyyden maksuttoman toisen asteen kehittämisessä ja sen että, asiasta päätettäessä opiskelijat toisella asteella otetaan huomioon etujensa mukaisesti.